Mandátne certifikáty vydávame už aj „na diaľku“

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) prostredníctvom Slovenskej národnej certifikačnej autority (SNCA) opäť zlepšuje a zefektívňuje poskytovanie dôveryhodných služieb. Najnovšie spúšťa vzdialené vydávanie kvalifikovaných mandátnych certifikátov, ktoré orgány verejnej moci potrebujú k autorizácii (podpisovaniu) svojich rozhodnutí.

Riešenie „na diaľku“ umožní klientom SNCA vydanie mandátneho certifikátu na schválenú čipovú kartu. Pri vydávaní certifikátu bolo doteraz nevyhnutné, aby žiadateľ prišiel osobne na pracovisko v Bratislave, alebo riešil proces podania žiadosti cez niektorý z notárskych úradov. Osobná návšteva pracoviska predstavovala predovšetkým záťaž pre samotného žiadateľa, nakoľko bolo nutné vycestovať mimo svojho pracoviska a často aj mimo okresu, prípadne kraja. Vzdialené vydávanie mandátnych certifikátov poskytne pohodlné riešenie dostupné priamo z pracoviska alebo z domu držiteľa certifikátu.

Osobná návšteva bola nevyhnutná najmä kvôli overeniu totožnosti žiadateľa. V súčasnosti však väčšina občanov disponuje elektronickým občianskym preukazom s čipom, ktorý pomôže nahradiť osobnú identifikáciu držiteľa certifikátu a zefektívni sa tak celý proces.

Poznámka: Vydanie mandátnych certifikátov je aj naďalej možné priamo cez NASES v priestoroch Registračnej autority (Tower 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava) a cez každého notára. Pre bližšie informácie, neváhajte kontaktovať našich kolegov na snca@nases.gov.sk alebo sa riaďte pokynmi pre podanie žiadosti o mandátny certifikát.

Nová možnosť pre podanie žiadosti o vydanie mandátneho certifikátu vďaka efektívnemu riešeniu odbúrava všetky komplikácie spojené s cestovaním a osobnou návštevou pracoviska.

 

Ako to funguje?

  1. Prostredníctvom e-formulára na slovensko.sk vyplňte žiadosť o vydanie mandátneho certifikátu.
  2. V časti „Požadované údaje“ uveďte spôsob vydania „vzdialene“.
  3. Označte, že máte záujem o čipovú kartu MONET+ ProID+Q (ak ju už nevlastníte), pretože uvedené certifikáty je možné vydať len na tento typ kariet.
  4. Do prílohy nahrajte doklad preukazujúci mandát (Menovací dekrét / Osvedčenie / Pracovná zmluva / …) – postup ako nahrať doklad.
  5. Žiadosť podpíšte elektronickou pečaťou organizácie alebo mandátnym certifikátom či občianskym preukazom štatutára a odošlite.
  6. Osoba, pre ktorú bol týmto spôsobom vyžiadaný certifikát, sa medzitým zaregistruje na samoobslužnom portáli pomocou svojho občianskeho preukazu.

U nás sa žiadosť skontroluje a schváli sa proces registrácie. Na čipovej karte sa vygenerujú požadované hodnoty a následne sa na vami uvedenú korešpondenčnú adresu zašle aj so sprievodným listom, ktorý obsahuje inštrukcie, čo je potrebné vykonať po jej obdržaní.

  1. Podľa postupu, ktorý nájdete v sprievodnom liste, si dokončite nahratie certifikátu.
  2. Bezpečnostné kódy (PIN/PUK) nájdete vo svojej e-schránke.
  3. Stiahnite si softvér k čipovej karte MONET (ak ho ešte nemáte) a môžete začať podpisovať.

 

Upozorňujeme orgány verejnej moci, že vzdialený spôsob vydávania je dostupný len pre mandátne certifikáty. Pri požiadavke o elektronickú pečať je aj naďalej potrebná prítomnosť štatutára alebo osoby, ktorú na tento účel úradne splnomocnil.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality