Kontakty

Adresa:

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
GOV CERT SK
Pribinova 25
P.O.BOX 5
810 08 Bratislava
 

email pre všeobecné informácie:

 

Telefonický kontakt :

Počas pracovných hodín od 08:00 do 18:00 hod. od pondelka do piatku, GMT +02:00, okrem štátnych sviatkov použite tel. kontakt: +421 2 3278 0780

 

PGP kľúč na bezpečnú komunikáciu:

Identifikátor kľúča: GOV CERT SK (NASES)
 

PGP Key ID: 0xCA4685063EC53992
PGP Key Fingerprint: 5E9B 77EC AE23 530B 56C5 2CB7 CA46 8506 3EC5 3992

Kľúč sa nachádza v priloženom skomprimovanom dokumente vo formáte .txt : ASC

Posledná aktualizácia