Kontakty

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Kollárova 8
917 02 Trnava

Korešpondenčná adresa: Pribinova 25, P.O.BOX 5
810 08 Bratislava
IČO: 42156424

Mapa

nases.gov.sk

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Štefánikova 15
811 05 Bratislava
IČO: 50349287

Mapa

mirri.gov.sk

Posledná aktualizácia