Jednoduchší prístup k elektronickým službám na portáli www.slovensko.sk

Dňa 27. 4. 2016 prevádzkovateľ ústredného portálu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v spolupráci s Ministerstvom financií SR sprístupnil na titulnej stránke portálu www.slovensko.sk novú navigáciu k elektronickým službám štátu. Navigácia umožňuje používateľom portálu jednoduchší prístup k elektronickým službám verejnej správy.

V novej navigácii sú jednotlivé služby zoskupené podľa okruhov životných situácií (napr. bývanie, financie, podnikanie), rozdelené do záložiek občan a podnikateľ. Občania majú k dispozícii 12 okruhov, podnikatelia 8 okruhov. Každá životná situácia obsahuje abecedný zoznam dostupných služieb, prostredníctvom ktorých je možné uskutočniť elektronické podanie. Zoznam obsahuje aj oddelenú skupinu služieb informatívneho charakteru. Ak službu poskytuje viacero inštitúcií, občan má možnosť zvoliť si konkrétnu inštitúciu výberom z menu, na ktorú podanie zasiela.

Ďalšou novinkou na ústrednom portáli je aj zmena funkcionality vyhľadávania. Inovovaná verzia ponúka prediktívne vyhľadávanie (s nápoveďou) a rozlíšenie výsledkov vyhľadávania – za výsledkom vyhľadania sa nachádza informačný obsah alebo elektronická služba k hľadanému výrazu.

Nový koncept navigácie elektronických služieb a vyhľadávania na titulnej strane portálu by mal uľahčiť občanovi nájsť požadovanú službu rýchlejšie a jednoduchšie a pomôcť mu pri hľadaní relevantných informácií na portáli. Novinky boli komunikované a diskutované aj s odbornou či laickou verejnosťou a predstavujú začiatok ďalších zmien, ktoré prispejú k zvýšeniu komfortu používania elektronickej komunikácie občanov s úradmi.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality