Informatizácia očami žiakov zo ZŠ na Hubeného ulici v Bratislave

O tom, že informatizácia nie je len vecou dospelých sa v piatok, 31. marca, počas školskej akcie „Na Hubenke dnes učia rodičia“ presvedčili aj žiaci druhého a šiesteho ročníka ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského na Hubeného ulici v Bratislave. Dvere do sveta informatizácie im pootvoril náš kolega Imrich Hybký, projektový manažér NASES. 

Elektronizácia verejnej správy a úloha Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby v nej bola témou vybraných vyučovacích hodín, počas ktorých Imrich Hybký, ako jeden z rodičov, predstavil deťom svoju prácu a kreatívne im tak vysvetlil náročnú problematiku prechodu z listinného sveta do sveta informačných technológií.

„V rámci zvolených foriem štátu si deti vytvorili svoje vzorové štáty postavené v prvej fáze na papierovom obehu žiadostí a rozhodnutí najrôznejšieho typu. Na základe takto získaných skúseností z „fungovania svojho“ štátu i vlastných skúseností z elektronickej komunikácie prostredníctvom počítačov alebo mobilných zariadení navrhovali sami žiaci v nasledujúcej diskusii spôsob zefektívnenia jednotlivých procesov s využitím elektronickej komunikácie,“ objasnil aktivitu počas vyučovacích  hodín Imrich Hybký.

Zároveň však i jedným dychom dodal, že samotní žiaci 2.D a 6.A. s pomocou vyučujúcich upozorňovali aj na možné nebezpečenstvá elektronickej komunikácie.

„Veľmi ma teší, že vyučovanie v oboch triedach bolo zo strany žiakov i pedagógov hodnotené pozitívne a spolu sme dokázali aktívne zapojiť všetky deti do vyučovacieho procesu,“  zhodnotil na záver Imrich Hybký.

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality