Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo spĺňa štandardy World Wide Web konzorcia týkajúce sa prístupnosti webu aj pre znevýhodnených občanov. Vychádza z najnovších poznatkov a trendov rešpektujúcich kvalitatívne atribúty webových stránok, ku ktorým patria kredibilita, nájditeľnosť a využiteľnosť.

 
Je plne funkčná v prehliadačoch:
Internet Explorer 9.0+
Mozilla Firefox 3.5+
Safari 5+
Google Chrome 10+

 

Internetové stránky nases.gov.sk sú vytvorené v súlade s požiadavkami na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť.

Posledná aktualizácia