Vyhlásenie o prístupnosti

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby zverejňuje vyhlásenie o prístupnosti v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012. 

 

Pôvodné vyhlásenie o prístupnosti platné do 15. novembra 2020:

Webové sídlo spĺňa štandardy World Wide Web konzorcia týkajúce sa prístupnosti webu aj pre znevýhodnených občanov. Vychádza z najnovších poznatkov a trendov rešpektujúcich kvalitatívne atribúty webových stránok, ku ktorým patria kredibilita, nájditeľnosť a využiteľnosť.

 

Je plne funkčná v prehliadačoch:

Internet Explorer 9.0+
Mozilla Firefox 3.5+
Safari 5+
Google Chrome 10+

 

Posledná aktualizácia