Služby siete Govnet

Govnet ako univerzálna prepojovacia sieť poskytuje informačné služby pre vládu a jednotlivé rezorty Ústredného portálu verejnej správy, zabezpečuje prístup do siete TESTA , šifrovanú elektronickú komunikáciu vybraných subjektov, ale aj helpdesk, dohliadacie služby, prístup na Internet, webhosting, antivir a antispam v rámci e-mailovej komunikácie a SMS bránu (prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na náhodný monitoring a obmedzenie služieb pri ich zneužívaní). 

Pripojeným subjektom verejnej správy umožňuje využívať súbor užitočných infraštruktúrnych služieb dátovej komunikácie.  

Ide o základné služby (predstavujú pre užívateľa finálnu úžitkovú hodnotu):

 • zdieľanie informačných zdrojov medzi subjektmi verejnej správy,
 • bezpečný zdieľaný prístup k Internetu prostredníctvom reverzného web proxy a webového aplikačného firewallu,
 • bezpečná elektronická pošta ( antivírusová / antispamová farma),
 • housing a hosting aplikácií,
 • konektivita do siete TESTA,
 • služba IP TV s re-streamom vysielania Národnej rady SR,
 • vnútorná IP telefónia nezávislá od verejnej telekomunikačnej siete,
 • dedikovaná sieť pre účely NBÚ,
 • ochrana sieťovej komunikácie IPS sondami,
 • koordinovaný adresný rozsah na VPN prepoje uzlov a projektov,
 • služby Ústredného portálu verejnej správy, E-kolky, a ďalšie.
Posledná aktualizácia