História GOVNET

Rok

História siete GOVNET

1992 Požiadavka na prenos dát medzi Úradom vlády SR, Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstvom kultúry SR a Protimonopolným úradom SR 
1993 Seminár INFOsem z iniciatívy Úradu vlády SR, na ktorom sa definovali potreby štátnej správy na elektronickú komunikáciu a vznikli pracovné skupiny
  Realizácia riešiteľa ponúkla naozajstné sieťové riešenie a nie len „terminálový prístup“ na centrálny počítač. Operačný systém SCO Unix SVR 4.2
  Modemy Shrack 19200 bps cez analógové linky od ST (Slovak Telecom)
1993 december Začala realizácia projektu “malý GOVNET”
1994 Školenia administrátorov na jednotlivých úradoch k problematike TCP/IP. Prechod zo služby Gopher na WWW – ešte v dobe, keď sa nevedelo, či sa web uplatní
1995 SCO UNIX SVR 4.2 bol nahradený Linuxom, ktorý bol ekonomicky výhodnejší. Prešlo sa z protokolu SLIP na PPP. Ochrana LAN bola na každom Linuxe zabezpečená firewallom – v tom čase novinka. Govnet stále ešte nebol pripojený na Internet
1996 www proxy server do Internetu cez sieť SANET. To zvýšilo záujem o Govnet a žiadosti subjektov o pripojenie
  Vyhlásené výberové konanie na samostatné pripojenie na Internet
1997 Až 38 pripojených organizácií cez 64kbps synchrónne digitálne linky od ST.  a každom úrade aspoň jeden router CISCO 1600, operačné centrum s CISCOm 7500. Satelitné pripojenie do Internetu cez Telenor
  Prijatý zákon NR SR č. 261 / 1995 z.z. o štátnom informačnom systéme, ktorý upravoval kompetencie inštitúcií v Govnete
1998 Rada obrany štátu rozhodla o využití siete GOVNET pre svoje potreby. Rozhodnutím vlády sa ukladá každému ústrednému orgánu vytvoriť WWW server v dvojjazyčnej mutácii – v slovenskom a anglickom jazyku
1999 až 2002 Postupné zvyšovanie rýchlosti jednotlivých uzlov. V auguste 2002 bolo od ST prenajatých: 4x 1024kbps okruh, 1x 384kbps, 3x 256kbps, 8x 128kbps, 26x 64kbps. Zahraničná konektivita 4 Mbps
2002-2003 Pripojenie ďalších inštitúcií na základe rozhodnutia vlády
2003 február Zmena prenosovej rýchlosti každého uzla aspoň 2 Mbps. Zahraničná konektivita 16 Mbps
2003 Prepojenie s nadnárodnou sieťou TESTA
2005 Zavedený Helpdesk pre podporu koncových uzlov (KU) siete Govnet – inštitúcie pripojené do siete Govnet
2004-2007 Zvyšovanie kapacity liniek (konektivita do sveta 100Mbps), pridávanie nových služieb, zvyšovanie bezpečnosti, upgrade z  TESTA-II na s-TESTA
2009 Vznik “NASES” s cieľom prevádzky siete GOVNET, ÚPVS a sprostredkovaním prístupu do siete TESTA
2014 Upgrade siete TESTA na verziu TESTA-ng a podpísanie Memoranda o porozumení medzi NASES a Generálnym riaditeľstvom pre informatiku Európskej komisie

 

Posledná aktualizácia