Činnosť GOV CERT SK

GOV CERT SK koordinuje riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov, poskytuje nepretržité monitorovanie a riešenie incidentov služieb vládnej dátovej siete GOVNET, Ústredného portálu verejnej správy a ďalším prevádzkovaným projektom a informačným systémom Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby. Pri riešení incidentov na Ústrednom portály verejnej správy spolupracuje s organizačnými útvarmi Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, ktoré zabezpečujú jeho prevádzku.

GOV CERT SK ďalej poskytuje služby, ktoré sú potrebné na zvládnutie bezpečnostných počítačových hrozieb a incidentov, na odstránenie ich následkov, na vytváranie ponaučení z nich a na poskytnutie súčinnosti pri následnej obnove činnosti. Podieľa sa alebo vykonáva metodickú, konzultačnú a školiacu činnosť v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti, informačných a elektronických komunikačných sietí v rámci svojej pôsobnosti.

Posledná aktualizácia