Good Idea, Slovakia! Dobrý nápad, Slovensko!

Pod týmto sloganom sa bude Slovenská republika predstavovať v zahraničí. Nový logotyp je podľa ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka zavŕšením niekoľkoročného procesu hľadania novej identifikačnej značky. „Výsledok tohto procesu založeného na odbornosti, komunikácii s expertmi i širokou verejnosťou sa snažil nájsť to, čo si ľudia predstavujú pod pojmom značka Slovenska, čo by mala podľa nich obsahovať,“ informoval minister. „Len taká značka krajiny, s ktorou sa jej obyvatelia identifikujú, má šancu na úspech,“ dodal. Nový vizuál i slogan má podľa neho veľký potenciál pozitívne prezentovať SR v zahraničí. „Samotný slogan je v anglickej verzii jednoduchý, zvukomalebný, úderný a zároveň vľúdny,“ uviedol.

Novej značke Slovenska predchádzal prieskum na vzorke 1000 respondentov, ktorý vygeneroval štyri kľúčové slová, ktoré sa ukázali ako východisko pre tvorbu značky – rôznorodosť, vynachádzavosť, autenticita a vitalita. S týmito kľúčovými slovami začal pracovať víťaz verejného obstarávania na návrh obsahovej a vizuálnej značky SR – spoločnosť Creative Departement. „Hľadali sme niečo výnimočné, niečo identické, pôvodné, čo by Slovákom ukázalo, v akej dobrej krajine žijeme,“ uviedla riaditeľka spoločnosti Simona Bubánová. Dôraz kládli tvorcovia na to, aby predstavili modernú krajinu, ktorá môže ťažiť nielen z tradícií, ale aj nápadov, vynálezov a produktov, ktoré sa dokážu v súčasnosti presadiť vo svete. „Chceli sme poukázať na to, na čo môžu byť dnes Slováci hrdí,“ uviedla Bubánová.

Promo video k novému logu Good Idea Slovakia v slovenskom jazyku.

Promo video k novému logu Good Idea Slovakia v anglickom jazyku.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality