Generálnym riaditeľom NASES bude Lukáš Sojka

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) má „staronového“ šéfa. Lukáš Sojka obhájil svoju pozíciu vo výberovom konaní, ktoré sa konalo koncom marca.

 

„Veľmi si cením príležitosť pokračovať vo svojej pozícii. Verím, že sa mi spoločne s mojím tímom podarí zlepšiť elektronické služby k väčšej spokojnosti používateľov. Konkrétne je potreba zvýšiť dostupnosť služieb, znížiť výpadky a rozšíriť služby,“ hovorí svoju víziu Lukáš Sojka, ktorý si vo výberovom konaní obhájil svoju pozíciu. „V končenom dôsledku chceme, aby ľudia chodili na portál práve z dôvodu, pre ktorý vznikol, a tým je rýchle vybavenie úradných záležitostí z pohodlia domova,“ doplnil. Riadením NASES bol Sojka poverený od 1. októbra 2017. Podľa zákona môže byť generálny riaditeľ vymenovaný okamžite, no do šiestich mesiacov od vymenovania musí prebehnúť riadne výberové konanie. Výberové konanie sa skladalo z dvoch častí – písomnej a ústnej. Vo výberovej komisii boli zástupcovia Úradu vlády SR a odbornej verejnosti.

Aktuálny generálny riaditeľ nastúpil do čela NASES v októbri 2017 po tom, čo v septembri došlo k niekoľkotýždňovým problémom s oneskoreným doručovaním rozhodnutí do elektronických schránok. Počas doterajšieho vedenia udelil prevádzkovateľovi slovensko.sk niekoľko pokút za porušenie zmluvných podmienok v hodnote takmer pol milióna eur, spustila sa testovacia prevádzka platby kartou a naštartovali sa procesy k ďalším národným projektom. Najbližší z nich má byť Centrálne úradné doručovanie, ktoré sa má byť povinné pre všetky najdôležitejšie štátne organizácie od 1. novembra tohto roka.

Lukáš Sojka sa narodil v Pardubiciach 14. júla 1982. Viac ako 10 rokov pôsobil v oblasti sieťovej bezpečnosti a rozvoja dátových služieb v spoločnostiach so súkromnej i štátnej sféry. V rokoch 2007 – 2016 pôsobil v spoločnosti Slovak Telekom, kde mal na starosti správu produkčných systémov spoločnosti, návrh a dizajn nových riešení technológií či implementáciu sieťových a bezpečnostných zariadení na rôznych platformách. V roku 2016 pracoval ako vedúci odboru informačných technológií v Národnej diaľničnej spoločnosti, kde zabezpečoval tvorbu strategických plánov rozvoja v oblasti dátových služieb. V Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby pôsobí od februára 2017, kde nastúpil ako riaditeľ sekcie prevádzky infraštruktúry.

 

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality