Žiadosť o vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby


Identifikačné údaje žiadateľa

e-mail
Vyjadrenie Vám bude zaslané na e-mail žiadateľa uvedený nižšie vo formulári.
poštou
Vyjadrenie Vám bude zaslané poštovou korešpondenciou na uvedenú korešpondenčnú adresu žiadateľa. Prosím o vyplnenie úplnej adresy, ktorá obsahuje ulicu, číslo, PSČ, mesto
Tento údaj je povinný.
Tento údaj je povinný.
Tento údaj je povinný.
Tento údaj je povinný.
Predmet žiadosti
Tento údaj je povinný.
Tento údaj je povinný.
Príloha
Prílohy môžu mať maximálnu veľkosť 3MB typu (txt, pdf, png, gif, jpeg, msword, rtf)


+ Pridať ďalšiu prílohu
Stavebník
Vyplniť v prípade, že stavebník nie je žiadateľ

* Povinný údaj
** Povinný údaj v prípade, ak je možné identifikovať

Žiadosť bude odoslaná na email siete@nases.gov.sk.

Žiadateľ odoslaním tejto Žiadosti udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov za účelom poskytnutia vyjadrenia v zmysle § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Žiadateľ poskytuje súhlas so spracovaním osobných údajov na čas nevyhnutný na dosiahnutie vyššie uvedeného účelu.

Ďakujeme, vaša žiadosť bola odoslaná.
Posledná aktualizácia