Formulár bol odoslaný

Vašu žiadosť sme zaevidovali. Vyjadrenie k existencii telekomunikačných sietí Vám bude po jeho spracovaní zaslané prostredníctvom poštovej korešpondencie na adresu uvedenú vo formulári.

Ďakujeme.

tím NASES

Posledná aktualizácia