Platnosť odkazu vypršala

Platnosť odkazu, na ktorý ste klikli, vypršala. Každý odkaz je možné použiť iba jedenkrát.

V prípade záujmu o vyplnenie novej žiadosti kliknite na nasledujúci odkaz: Žiadosť o vyjadrenie k existencii telekomunikačných sietí 

tím NASES

Posledná aktualizácia