Firmy majú už len 15 týždňov, aby sa pripravili na elektronickú komunikáciu so štátom

Do povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb zapísaných v obchodnom registri zostáva už iba 15 týždňov. Od 1. júla 2017 im budú úradné rozhodnutia či oznámenia zasielané výhradne prostredníctvom elektronických schránok. Počet štatutárov pripravených komunikovať so štátom elektronicky však rastie pomaly. K dnešnému dňu je pripravených iba 49 % z nich.

Z celkového počtu 213 182 štatutárov právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike zapísaných v obchodnom registri má vydaný občiansky preukaz s čipom a  BOK-om 104 618. Takmer 35 000 štatutárov disponuje občianskym preukazom s čipom, avšak neaktivovali si k nemu BOK.

Od 1. júla 2017 bude štát komunikovať s firmami prostredníctvom elektronických schránok. Štatutári budú do nich prijímať úradné rozhodnutia od orgánov verejnej moci, a naopak, sami môžu smerom na úrady realizovať podania, ktoré predtým robili papierovo.

Elektronická komunikácia bude pre podnikateľov povinnosťou, ale pre občanov je zároveň príležitosťou. „Elektronické schránky vedia nielen podnikateľom, ale i občanom priniesť výhody už v súčasnosti. Jednou z výhod elektronickej komunikácie je možnosť realizovať podanie bez ohľadu na úradné hodiny, teda kedykoľvek a odkiaľkoľvek, stačí iba počítač a prístup k internetu,“ vysvetľuje riaditeľka sekcie prevádzky aplikácií NASES Andrea Janotová.

Do elektronickej schránky je možné prihlásiť sa cez portál www.slovensko.sk. Na prístup do schránok potrebujú štatutári a konatelia firiem občiansky preukaz s čipom a aktivovaným bezpečnostným osobným kódom (BOK), prístup na internet, čítačku a príslušný softvér.

Nové doklady si môžete vybaviť na 76 pracoviskách

O vydanie občianskeho preukazu s čipom či aktiváciu bezpečnostného osobného kódu môžete požiadať na ktoromkoľvek zo 76 oddelení dokladov na celom Slovensku. Aktuálne je priemerná čakacia doba na podanie žiadosti o vydanie dokladov 22 minút. Pri prevzatí dokladu je vhodné požiadať si aj o certifikáty potrebné k vytvoreniu kvalifikovaného elektronického podpisu.  Každý, kto požiada o certifikáty, dostane bezplatne čítačku.

„Dôrazne upozorňujeme štatutárom, aby si vybavenie dokladov nenechávali na poslednú chvíľu. S blížiacou sa sezónou cestovných dokladov sa čakacie doby začnú výrazne predlžovať,“ upozorňuje Rudolf Hlavatý, riaditeľ odboru dokladov a evidencií Prezídia PZ. Ako dodal, pracovisko dokladov by mali čo najskôr navštíviť aj tí štatutári, ktorí síce majú občiansky preukaz s čipom, avšak nemajú bezpečnostný osobný kód. „Bez BOK nie je možné prihlásiť sa do elektronickej schránky,“  upozorňuje Rudolf Hlavatý.  

 

Výhody elektronickej komunikácie

Elektronická komunikácia so štátom vie už teraz ušetriť čas i financie a prináša viacero výhod.

  • Ak podanie zašlete elektronicky a autorizujete ho kvalifikovaným elektronickým podpisom, zníži sa vám poplatok o polovicu.
  • Rovnako môžete podanie zrealizovať ktorýkoľvek deň a z ktoréhokoľvek počítača, stačí iba prístup na internet a príslušný softvér. Neobmedzujú Vás úradné hodiny, nemusíte čakať na pošte na vydanie úradnej zásielky.
  • Na prijaté správy vo Vašej elektronickej schránke Vás upozorní nastavená notifikácia na SMS alebo email.

Celkovo je k dispozícii viac ako 1 500 elektronických služieb a občania a podnikatelia môžu zasielať podania elektronicky na viac ako 8 000 orgánov verejnej moci. Zoznam elektronických služieb si občan vie vyhľadať priamo na portáli www.slovensko.sk v časti „Nájsť službu“, kde zadaním názvu subjektu získa zoznam služieb, ktoré daný orgán verejnej moci vykonáva elektronicky.

 

Čo je možné vybaviť elektronicky?

  • návrh na zápis, zmenu, výmaz údajov z obchodného registra, výpis z registra trestov,
  • služby živnostenského registra, koncesiu na taxislužbu, povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,
  • žiadosť o priamy prevod držby alebo vlastníctva vozidla,
  • žiadosť o úradný výpis (duplikát) matričného dokladu,
  • dohodnúť si termín na dopravnom inšpektoráte, podať žiadosť o prídavok na dieťa,
  • podať žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa či získať informácie o vyplatených sociálnych dávkach, a.i.

 

Pomôžeme vám na kontaktnom centre

V prípade akýchkoľvek otázok sú k dispozícii pracovníci Ústredného kontaktného centra NASES, a to od pondelka do piatka od 8.00 do 18.00 hodiny, v stredy až do 21.00 hodiny. Kontaktovať je ich možné telefonicky na t.č. +421 2 35 803 083 alebo prostredníctvom kontaktného formulára na  stránke www.slovensko.sk v sekcii „Pomoc“ alebo „Kontakt“.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality