Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti

Mesiac október 2021 sa bude niesť v duchu podujatí a vzdelávania pre občanov a inštitúcie naprieč celou Európou. Ústrednou témou kampane Agentúry Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) bude tento rok myšlienka „Kybernetická bezpečnosť je zdieľaná bezpečnosť“ a hlavným sloganom „Uvažuj skôr, než klikneš“

Ilustračný obrázok k Európskemu mesiacu kybernetickej bezpečnosti

Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti

Tlačovú správu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, phishingový online test, tipy pre samosprávy, ako si správne vybrať dodávateľa služieb kybernetickej bezpečnosti či iné zaujímavé a praktické informácie nájdete napríklad:

Vedeli ste, že na kybernetickú bezpečnosť dohliada aj Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby? 

#CyberSecMonth
#ThinkB4UClick

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality