Elektronický občiansky preukaz vlastnia už 2 milióny občanov

Elektronický občiansky preukaz je autentifikačným prostriedkom k elektronickým službám štátu dostupným cez portál slovensko.sk. Jeho dvojmilióntym držiteľom sa tento týždeň stal pán Fridrich Botló z okresu Galanta.

Ministerstvo vnútra vydáva mesačne 50 až 55-tisíc občianskych preukazov. Od decembra 2013 majú formu elektronického preukazu s čipom a význam autentifikačného prostriedku pre využívanie elektronických služieb štátu.

V súčasnosti je elektronicky, prostredníctvom portálu slovensko.sk, možné využiť viac ako 1 400 služieb, napríklad zápis, zmenu, výmaz údajov z obchodného registra, výpis, odpis z registra trestov, služby živnostenského registra, žiadosť o priamy prevod držby alebo vlastníctva vozidla, ale aj podať žiadosť o prídavok na dieťa, ai.

Od júla 2017 sa právnickým osobám zapísaným v obchodnom registri elektronické schránky automaticky aktivujú na doručovanie úradných rozhodnutí. Pre fyzické osoby – občanov zostáva i naďalej komunikácia na dobrovoľnej úrovni, avšak aj občanom vie elektronická komunikácia ušetriť čas i financie.

Ak podanie zašlete elektronicky a autorizujete ho kvalifikovaným elektronickým podpisom, zníži sa vám poplatok o polovicu. Rovnako môžete podanie zrealizovať ktorýkoľvek deň a z ktoréhokoľvek počítača (potrebujete prístup na internet a príslušný softvér), bez obmedzenia úradnými hodinami.

Aktuálne sa do svojej elektronickej schránky vie prihlásiť, teda má aktivovaný čip (t. j. zadaný bezpečnostný osobný kód – BOK) na svojom občianskom preukaze okolo 47 % štatutárov firiem, ďalších 18 % už má vydaný doklad, bez aktivácie, „ uviedla Denisa Sáková, štátna tajomníčka ministerstva vnútra pri odovzdávaní dvojmiliónteho občianskeho preukazu.

Ministerstvo vnútra má na vydanie dokladov lehotu 30 dní. „Ak si štatutári všetko nechajú na poslednú chvíľu, dostanú sa do veľkej časovej tiesne, zvlášť, keď už čoskoro začne tzv. pasová sezóna a čakacie doby pri žiadostiach o vydanie dokladov sa budú predlžovať. Bolo by dobré, keby štatutári firiem bez aktivovaného občianskeho preukazu navštívili oddelenia dokladov čo najskôr,“ dodala Sáková.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality