Elektronická alternatíva k platobným rozkazom

Elektronickú alternatívu k platobným rozkazom zaviedol s účinnosťou od 1. februára zákon o upomínacom konaní.  

Zákon zavádza do praxe plnohodnotnú elektronickú alternatívu k existujúcemu režimu platobného rozkazu s cieľom zrýchliť a zefektívniť vymáhanie už existujúcich pohľadávok.

Agendu elektronických platobných rozkazov bude spravovať príslušný Okresný súd v Banskej Bystrici, a to prostredníctvom elektronickej služby cez štandardizované elektronické formuláre za znížený súdny poplatok.

„Formuláre prevedú žalobcu a žalovaného celým konaním. Majú štruktúrovanú podobu, ktorá umožňuje ich automatické spracovanie informačným systémom na súde, čo môže výrazne urýchliť konanie“, spresnil rezort spravodlivosti.

Viac informácií na stránke ministerstva spravodlivosti
alebo portáli slovensko.sk.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality