Upozornenia a novinky pre klientov

UPOZORNENIE O LEHOTE PLATNOSTI ŽIADOSTI O KDS

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že Slovenská národná certifikačná autorita od 20.07.2022 zavádza lehotu na vydanie požadovaných kvalifikovaných služieb v zmysle zaslanej Žiadosti o KDS, a to 6 mesiacov od zaevidovania žiadosti. Pokiaľ sa žiadateľ v uvedenej lehote nedohodne na konkrétnom termíne vydania požadovaných služieb, Žiadosť o KDS bude považovaná za bezpredmetnú a žiadateľ bude musieť opätovne požiadať o poskytovanie KDS. Lehota sa zavádza aj pre zaevidované žiadosti pred týmto dátumom, kde so strany žiadateľa neprišlo k dohodnutiu termínu na vydanie požadovaných služieb.

 

NASES VYTVORILA ELEKTRONICKÉ FORMULÁRE K MANDÁTNYM CERTIFIKÁTOM, PEČATIAM A ČASOVÝM PEČIATKAM

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) ako prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnej autority (SNCA) od 28. marca 2022 zefektívňuje komunikáciu ohľadom žiadania o kvalifikované dôveryhodné služby (KDS) interne v rámci agentúry, ale aj navonok voči klientom.

NASES ako kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb zefektívňuje a optimalizuje celý proces žiadania o poskytovanie nižšie uvedených dôveryhodných služieb:

  • vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať,
  • vyhotovovanie kvalifikovaných elektronických časových pečiatok,
  • vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis, vrátane vydávania mandátnych certifikátov.

Vydávanie a rušenie kvalifikovaných dôveryhodných služieb bude po novom oveľa jednoduchšie a rýchlejšie. Pracovníci NASES vytvorili elektronické formuláre, ktoré úplne nahrádzajú doterajšie žiadosti dostupné len vo formáte PDF a zároveň spájajú dve žiadosti do jednej, Žiadosť o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb a Žiadosť o vydanie a inicializáciu kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať, čo klientom NASES výrazne uľahčí požiadanie o dôveryhodnú službu vyhotovovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať.

Klienti si vďaka použitej krokovej metóde a vhodného stránkovania zvolia (vyklikajú) len požadované služby a celým procesom prejdú intuitívne a bezchybne, keďže vo formulári sú implementované všetky potrebné kontroly. Zároveň nemusia vypĺňať polia, ako napríklad názov subjektu, IČO, adresa a iné, ktoré si formulár vie už sám dotiahnuť priamo z Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO). Po vyplnení, podpísaní a odoslaní sa formulár automaticky doručí do elektronickej schránky NASES.

Uvedené elektronické formuláre sú dostupné cez slovensko.sk. Nájdete ich priamo v sekcii „Nájsť službu“ pod názvami:

Viac informácií a podrobné návody k novým elektronickým formulárom…

NASES momentálne pracuje aj na zefektívnení distribúcie certifikátov po vybavení žiadostí.

 

UPOZORNENIE pre majiteľov čipových kariet Siemens (ATOS) verzia CardOSv4.4 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že ak ste držiteľom čipových kariet Siemens (ATOS) verzia CardOSv4.4dňa 16.12.2021 boli všetky kvalifikované certifikáty vydané Slovenskou národnou certifikačnou autoritou („ďalej iba SNCA“) na tieto zariadenia zrušené.

OD 16. 12. 2021 SÚ VŠETKY AUTORIZÁCIE VYTVORENÉ S TÝMITO CERTIFIKÁTMI, OVEROVANÉ AKO NEPLATNÉ.

NÁVOD: Ako zistiť, či je certifikát nahratý na zariadení Siemens (ATOS) verzia CardOS v4.4?

 

UPOZORNENIE o možnosti doručenia žiadosti o poskytnutie KDS

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že možnosť doručenia žiadosti o poskytnutie kvalifikovaných dôveryhodných služieb prostredníctvom e-mailu bola k 01.12.2021 zrušená. Na podanie žiadosti prosíme využiť možnosť doručenia prostredníctvom pošty alebo prostredníctvom elektronickej schránky.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na naše Call centrum na tel. č.:
+ 421 2 35 803 083

Posledná aktualizácia