Spolupráca s notármi

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) v spolupráci s Notárskou komorou Slovenskej republiky (NK) vylepšuje a zjednodušuje poskytovanie dôveryhodných služieb pri vydávaní mandátnych certifikátov, kvalifikovaných pečatí a časových pečiatok.

Od novembra 2022 si záujemcovia o kvalifikované dôveryhodné služby poskytované Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES) prostredníctvom Slovenskej národnej certifikačnej autority (SNCA) vedia požiadať aj cez ktorékoľvek pracovisko notára. Tento spôsob žiadosti nahradzuje povinnosť osobnej návštevy žiadateľa na pracovisku SNCA v Bratislave.

Sprostredkované podanie žiadosti cez notára je spoplatnené na základe notárskej činnosti a v zmysle Vyhlášky o odmenách a náhradách notárov. Žiadateľ o mandátny certifikát alebo elektronickú pečať na čipovú kartu si zároveň podaním žiadosti cez notára objednáva čipovú karta MONET+ ProID+Q od NASES, ktorá mu bude doručená s nahratým certifikátom na zvolenú adresu.

Zoznam všetkých notárov nájdete TU.

AKTUÁLNE PLATNÝ CENNÍK QSCD

Čipová karta MONET+ ProID+Q……………………………………………………..28,80 €

Administratívny poplatok ……………………………………………………………….1,92 €

Poštovné za zaslanie čipovej karty (doporučene do vlastných rúk)………………..2,90 €

Poštovné za zaslanie PIN a PUK k čipovej karte (list 1. triedy)…………………….1,00 €

Poznámka:

Čipovú kartu a PIN/PUK je možné prevziať aj osobne na pracovisku NASES. V takom prípade zaplatíte o 3,90 € menej, teda iba za čipovú kartu a administratívny poplatok.

V prípade zaslania čipovej karty poštou je možné zaslať PIN/PUK priamo do vašej elektronickej schránky. V takom prípade zaplatíte o 1 € menej, teda iba za čipovú kartu, administratívny poplatok a za zaslanie čipovej karty.

 

Bližšie informácie k čipovej karte MONET+ ProID+Q.

Posledná aktualizácia