Spolupráca s notármi

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) v spolupráci s Notárskou komorou Slovenskej republiky (NK) vylepšuje a zjednodušuje poskytovanie dôveryhodných služieb pri vydávaní mandátnych certifikátov, kvalifikovaných pečatí a časových pečiatok. Spustením novej možnosti podania žiadosti cez notárov sa približujeme viac k občanom.

Od novembra 2022 si záujemcovia o kvalifikované dôveryhodné služby poskytované Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES) prostredníctvom Slovenskej národnej certifikačnej autority (SNCA) vedia požiadať aj cez ktorékoľvek pracovisko notára. Tento spôsob žiadosti nahradzuje povinnosť osobnej návštevy žiadateľa na pracovisku SNCA v Bratislave.

Poznámka: Vydanie mandátnych certifikátov a kvalifikovaných elektronických pečatí je naďalej možné aj priamo cez NASES v priestoroch Registračnej autority v Bratislave. Ak je táto možnosť pre vás výhodnejšia než riešenie cez akéhokoľvek notára, neváhajte kontaktovať našich kolegov na snca@nases.gov.sk  alebo sa riaďte pokynmi pre podanie žiadosti o mandátny certifikát alebo elektronickú pečať.

Nová možnosť pre podanie žiadosti o vydávanie mandátnych certifikátov a kvalifikovaných elektronických pečatí vďaka efektívnej spolupráci s Notárskou komorou odbúrava komplikácie s cestovaní do Bratislavy. Mandatár môže podať žiadosť cez ktoréhokoľvek notára na Slovensku. Nemusí si vybavovať vlastné QSCD zariadenie, keďže NASES mu ho za odplatu poskytne priamo zo svojho skladu a zabezpečí rýchlu a bezpečnú distribúciu cez Slovenskú poštu. PIN a PUK kódy sa zasielajú taktiež poštou alebo priamo do elektronickej schránky, podľa toho, akou cestou ich mandatár požaduje. Znamená to teda výraznú úsporu Vášho času a nákladov, ktoré by ste museli v prípade vycestovania do Bratislavy vynaložiť.

Sprostredkované podanie žiadosti cez notára je spoplatnené na základe notárskej činnosti a v zmysle Vyhlášky o odmenách a náhradách notárov. Žiadateľ o mandátny certifikát alebo elektronickú pečať na čipovú kartu si zároveň podaním žiadosti cez notára objednáva čipovú karta MONET+ ProID+Q od NASES, ktorá mu bude doručená s nahratým certifikátom na zvolenú adresu.

Zoznam všetkých notárov nájdete na webovom sídle Notárskej komory SR.

AKTUÁLNE PLATNÝ CENNÍK QSCD

Čipová karta MONET+ ProID+Q……………………………………………………..28,80 €

Administratívny poplatok ……………………………………………………………….1,92 €

Poštovné za zaslanie čipovej karty (doporučene do vlastných rúk)………………..2,90 €

Poštovné za zaslanie PIN a PUK k čipovej karte (list 1. triedy)…………………….1,00 €

Poznámka:

Čipovú kartu a PIN/PUK je možné prevziať aj osobne na pracovisku NASES. V takom prípade zaplatíte o 3,90 € menej, teda iba za čipovú kartu a administratívny poplatok.

V prípade zaslania čipovej karty poštou je možné zaslať PIN/PUK priamo do vašej elektronickej schránky. V takom prípade zaplatíte o 1 € menej, teda iba za čipovú kartu, administratívny poplatok a za zaslanie čipovej karty.

 

Bližšie informácie k čipovej karte MONET+ ProID+Q.

Posledná aktualizácia