Slovenská národná certifikačná autorita

Od 1. augusta 2019 je prevádzkovateľom SNCA a poskytovateľom kvalifikovaných dôveryhodných služieb Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES). SNCA poskytuje kvalifikované dôveryhodné služby orgánom verejnej moci. Kvalifikované dôveryhodné služby SNCA sú poskytované bezodplatne.

Posledná aktualizácia