Certifikačné politiky

Certifikačná politika

Poskytovateľ dôveryhodnej služby SNCA sa riadi:

  • politikou poskytovania dôveryhodných služieb NASES,

https://snca.gov.sk/cps/tsp_snca.pdf

20.5.2021

  • certifikačnou politikou pre kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis, ktorej kvalifikovaný štatút udelil NBÚ, 

https://snca.gov.sk/cps/cp_snca.pdf

5.5.2023

  •  politikou poskytovania kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok, 

https://snca.gov.sk/cps/cp_tsa_snca.pdf

20.5.2021

  • certifikačnou politikou pre službu OCSP, 

https://snca.gov.sk/cps/cp_ocsp_snca.pdf

20.5.2021

  • certifikačnou politikou pre kvalifikovanú dôveryhodnú službu validácie kvalifikovaných elektronických podpisov/pečatí, 

https://snca.gov.sk/cps/cp_valid_snca.pdf

20.5.2021

  • certifikačnou politikou pre kvalifikovanú dôveryhodnú službu uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov a pečatí 

https://snca.gov.sk/cps/cp_archive_snca.pdf

20.5.2021

  • a najmä zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách.
   

 

Certifikačná politika je záväzným dokumentom, slúžiacim ako štandard zásad, procedúr a postupov, ktoré musia dodržiavať všetky zúčastnené strany.

 

Pravidlá na výkon certifikačných činností

 

Pravidlá na výkon certifikačných činností (CPS) SNCA, ktoré poskytujú detailné informácie o postupoch a opatreniach na výkon certifikačných činností, sú v súlade s certifikačnou politikou pre koreňovú CA a dôveryhodnú službu vyhotovovania kvalifikovaných certifikátov, ktorej kvalifikovaný štatút udelil Národný bezpečnostný úrad.

https://snca.gov.sk/cps/cps_snca.pdf

5.5.2023

 

Posledná aktualizácia