Podpora MONET+ ProID+Q

KLIENTSKÁ APLIKÁCIA ProID+

Klientsku aplikáciu ku kvalifikovanému zariadeniu pre elektronický podpis/pečať – MONET+ ProID+Q si môžete stiahnuť z liniek „ProID+ …“ uvedených nižšie.

Ovládač pre OS Windows na stiahnutie

ProID+ 64-bit CZ – MS Windows 8 a vyššie – Klientsky softvér pre 64-bitový OS Windows, ktorý umožňuje užívateľovi vykonávať základné operácie s kartou ProID+Q (Monet+) – prezeranie obsahu, zmena PIN, PUK ap.

ProID+ 32-bit CZ – MS Windows 8 a vyššie – Klientsky softvér pre 32-bitový OS Windows, ktorý umožňuje užívateľovi vykonávať základné operácie s kartou ProID+Q (Monet+) – prezeranie obsahu, zmena PIN, PUK ap.

Umiestnenie PKCS#11 knižnice karty ProID+Q

  • 32-bit operačný systém Windows:                       C:\Windows\system32\proidqcm11.dll
  • 64-bit operačný systém Windows (32 bitová architektúra): C:\Windows\system32\proidqcm11.dll
  • 64-bit operačný systém Windows (64 bitová architektúra): C:\Windows\SysWOW64\proidqcm11.dll

Inštrukcie k inštalácii ovládača

Inštalácia klientskej aplikácie ProID+ je nevyhnutná na prácu so samotným QSCD zariadením MONET+ ProID+Q. Ako prvé je potrebné stiahnuť inštalačný súbor z vyššie uvedených liniek do Vami zvoleného adresára na lokálny disk. Inštaláciu vykonáte spustením samotného MSI súboru. Aplikácia ma samostatné inštalačné súbory pre 32-bit resp. 64-bit verziu MS Windows 8 a vyššie. Jazyková mutácia samotnej aplikácie bude potom inštalácii prispôsobená nastaveniu jazykovej verzie Vášho operačného systému napr. slovenský jazyk. Podrobný návod jednotlivých krokov inštalácie je k dispozícii v nasledujúcom Návode a nájdete ho aj v časti NÁVODY.

Ovládač pre Mac OS na stiahnutie

ProID+ pre Mac OS – Instalačný balíček obsahuje grafického správcu karty a knižnice aplikačných rozhraní CryptoTokenKit, TokenD a PKCS#11.

Umiestnenie PKCS#11 knižnice karty ProID+Q

  • Mac OS: /usr/local/lib/ProIDPlus/libproidqcm11.dylib

Inštrukcie k inštalácii ovládača

Inštalácia ovládacieho softvéru ProID+Q sa vykonáva pomocou grafického inštalačného sprievodcu, uloženého v stiahnutom diskovom obraze. Grafický inštalačný sprievodca riadi priebeh inštalácie a je koncipovaný tak, aby čo najviac uľahčil prácu bežného užívateľa. V priebehu inštalácie sú vyžadované oprávnenia k správe počítača a po úspešnej inštalácii je vyžadovaný reštart operačného systému. Súčasťou inštalačného balíčka nie sú ovládače čítačiek. Balíček je určený pre operačné systémy Mac OS s procesorom Intel. Podrobný návod jednotlivých krokov inštalácie je k dispozícii v nasledujúcom Návode a nájdete ho aj v časti NÁVODY.

PKCS#11 – Aplikácie, ktoré nevyužívajú kryptografické rozhranie operačného systému, komunikujú priamo s knižnicou PKCS#11. Aby tieto aplikácie vedeli pracovať s certifikátmi na karte ProID+Q, musí do nich užívateľ konfigurovať správnu knižnicu PKCS#11. Spôsob konfigurácie knižnice sa pre jednotlivé aplikácie líši, užívateľ by mal nájsť správny spôsob v technickej dokumentácii danej aplikácie.

NÁVODY

  • Návod popisujúci postup inštalácie klientskej aplikácie ProID+ pre OS Windows *
  • Návod popisujúci postup inštalácie klientskej aplikácie ProID+ pre Mac OS
  • Návod popisujúci zmenu PIN, QPIN a PUK a odblokovanie PIN a QPIN pre kartu ProID+Q *
  • Stručná užívateľská príručka k aplikácii „Správca karty ProID+ (ProID+Q Card Manager) *

             * Návody sú písané pre OS Windows 10 a verziu aplikácie ProID 4.0.0.22039.

Kontakt na technickú podporu: spravapki@nases.gov.sk.

Posledná aktualizácia