Čipová karta MONET+ ProID+Q

  • Čipová karta MONET+ ProID+Q, softvér ProID+, s požadovanými technickými parametrami: (Čip Gemalto MultiApp ID v4)

Názov karty: ProID+Q Client

Typ čipu: Gemalto MultiApp ID v4

Certifikované zariadenia – QSCD podľa nariadenia (EÚ) č. 910/2014

https://proid.cz/technicka-specifikace-produktu/#1606301876986-dbaad947-d599

Názov QSCD v zozname vydávanom Európskou komisiou: „Carte IAS Classic en version 4.4.2 avec serveur MOC 1.1 sur plateforme Multiapp v4.0.1“

Referencia: 568/ANSSI/SDE/PSS/BQA

URL certifikácie: https://www.ssi.gouv.fr/uploads/20190211_568.pdf

Platnosť certifikácie QSCD: do 11.06.2028

UPOZORNENIE –  pri kúpe QSCD zariadenia MONET+ ProID+Q je potrebné si vopred u predajcu overiť, či dané zariadenie spĺňa vyššie uvedené technické parametre. Požadované technické parametre spĺňajú aktuálne technické podmienky certifikačnej autority NASES, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uloženie kvalifikovaného certifikátu na podporované QSCD zariadenie.

Uvedené produkty je možné používať na bezpečné generovanie a uloženie súkromných a verejných kľúčov (kľúčových párov), kvalifikovaných certifikátov na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu alebo vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate.

 

Posledná aktualizácia