Čipová karta Gemalto IDPrime 940

  • Čipová karta Gemalto IDPrime 940, formát FULLSIZE, softvér Gemalto SAC, s požadovanými technickými parametrami:

Product name: IDPrime 940

Applet Version: IDPrime Java Applet 4.4.2.A

Common Criteria (CC): CC EAL5+ / PP QSCD

Certifikované zariadenia – QSCD podľa nariadenia (EÚ) č. 910/2014

https://cpl.thalesgroup.com/

Názov QSCD v zozname vydávanom Európskou komisiou: „Carte IAS Classic en version 4.4.2 avec serveur MOC 1.1 sur plateforme Multiapp v4.0.1“

Referencia: 568/ANSSI/SDE/PSS/BQA     

URL certifikácie: https://www.ssi.gouv.fr/uploads/20190211_568.pdf

Platnosť certifikácie QSCD: do 11.06.2028

UPOZORNENIE –  pri kúpe QSCD zariadenia Gemalto IDPrime 940 je potrebné si vopred u predajcu overiť, či dané zariadenie spĺňa vyššie uvedené technické parametre. Požadované technické parametre spĺňajú aktuálne technické podmienky certifikačnej autority NASES, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uloženie kvalifikovaného certifikátu na podporované QSCD zariadenie.
Uvedené produkty je možné používať na bezpečné generovanie a uloženie súkromných a verejných kľúčov (kľúčových párov), kvalifikovaných certifikátov na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu alebo vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate.

Posledná aktualizácia