KDS validácie kvalifikovaných elektronických podpisov a pečatí

Odporúčame pozorne si prečítať technickú špecifikáciu poskytovania a všeobecné podmienky používania kvalifikovanej dôveryhodnej služby validácie kvalifikovaných elektronických podpisov a pečatí, aby si orgán verejnej moci vedel zvážiť jej implementáciu v rámci organizácie. 

POSTUP PRI PODANÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE/ZRUŠENIE KVALIFIKOVANEJ DÔVERYHODNEJ SLUŽBY VALIDÁCIE KVALIFIKOVANÝCH ELEKTRONICKÝCH PODPISOV A PEČATÍ

1. Vyplnenie žiadosti o  poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb
    pre službu validácie
 

 • Orgán verejnej moci v žiadosti vyplní povinné polia uvedené v II. časti žiadosti;
 • Orgán verejnej moci v III. časti žiadosti:
  • vyznačí predpokladaný počet volaní služby mesačne;
  • označí účel využívania služby;
  • zadá nevyhnutné údaje na prístup k službe – IP adresa/y, odovzdanie kľúča k certifikátu;
  • vyznačí prehlásenia, s ktorými súhlasí.

2. Vyplnenie žiadosti o zrušenie  poskytnutých kvalifikovaných dôveryhodných
    služieb pre službu validácie
 

 • Orgán verejnej moci v žiadosti vyplní povinné políčka uvedené v II. časti žiadosti;
 • Orgán verejnej moci v III. časti žiadosti vyznačí:
  • IP adresu, z ktorej žiada zrušiť prístup
   alebo/aj
  • sériové číslo certifikátu, ktorý žiada zrušiť spolu s heslom pre zrušenie.

3. Podanie, resp. doručenie  žiadosti nasledovnými spôsobmi:

 • Listinnú žiadosť na poštovú adresu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava

          alebo

 • Elektronickú žiadosť do elektronickej schránky NASES zriadenej na Ústrednom portáli verejnej správy prostredníctvom služby „Všeobecná agenda“ subjektu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (pozn. do predmetu správy uveďte: Žiadosť o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb).

PRÍSTUP NA TESTOVACIE PROSTREDIE A POPIS DÁTOVEJ ŠTRUKTÚRY VALIDAČNÉHO REPORTU KVALIFIKOVANEJ DÔVERYHODNEJ SLUŽBY VALIDÁCIE KVALIFIKOVANÝCH ELEKTRONICKÝCH PODPISOV A PEČATÍ

Prístup na testovacie prostredie vám vieme poskytnúť na základe zaslanej IP adresy na adresu snca@nases.gov.sk, žiadosť podpísanú štatutárom je následne postačujúce doručiť elektronicky alebo poštou do 5 dní.

Dokumentáciu k XML formátu validačného reportu, ktorá obsahuje XSD schému, príkladný report s komentármi a často kladené otázky s vysvetlením dátovej štruktúry nájdete v odkaze nižšie.

Posledná aktualizácia