Dôveryhodné služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) prostredníctvom Slovenskej národnej certifikačnej autority (SNCA) poskytuje bezodplatne kvalifikované dôveryhodné služby orgánom verejnej moci.

Slovenská národná certifikačná autorita poskytuje pre orgány verejnej moci nasledovné dôveryhodné služby:

Elektronickú pečať
  • do elektronickej schránky OVM (HSM ÚPVS)
  • na čipovú kartu (podporované QSCD zariadenie) 
Mandátny certifikát
  • osobne na pracovisku Registračnej autority v Bratislave
  • vzdialene prostredníctvom samoobslužného portálu
Časové pečiatky
Validáciu podpisov a pečatí

SNCA REALIZUJE WORKSHOP DÔVERYHODNÝCH SLUŽIEB

Slovenská národná certifikačná autorita (SNCA) dňa 28.09.2023 o 09:00 realizuje pre svojich klientov a záujemcov o dôveryhodné služby od SNCA online WORKSHOP zameraný na témy:

  • Elektronická schránka
  • Dôveryhodné služby
  • Žiadosť o Kvalifikované dôveryhodné služby
  • Spolupráca s notármi
  • Vzdialené vydávanie mandátnych certifikátov
  • Dokumentácia k dôveryhodným službám

V prípade ak máte záujem zúčastniť sa WORKSHOPu SNCA, napíšte nám na e-mailovú adresu spravapki@nases.gov.sk a my vám zašleme link na pripojenie. 

NASES PREDĹŽIL PLATNOSŤ VYDÁVANÝCH CERTIFIKÁTOV 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) predĺžila platnosť vydávaných kvalifikovaných certifikátov pre služby mandátneho certifikátu a certifikátu pre elektronickú pečať z 3 rokov na 4 roky. NASES týmto začal vydávať certifikáty s dobou platnosti, ktorá pokrýva typické funkčné obdobie vedúcich zamestnancov orgánov verejne moci, čím zamestnanci nemusia počas funkčného obdobia riešiť revydanie certifikátu.    

NASES ZAHÁJIL VYDÁVANIE MANDÁTNYCH CERTIFIKÁTOV NA DIAĽKU

Prejsť na stránku pre vzdialené vydanie mandátneho certifikátu             

Viac informácií získate v časti Upozornenia a novinky pre klientov alebo pri jednotlivých službách.

Posledná aktualizácia