Decembrový newsletter slovensko.sk

Prečítajte si decembrový newsletter, ktorý vám poskytuje prehľad aktuálnych zmien týkajúcich sa portálu slovensko.sk. V decembrovom čísle upozorňujeme na ukončenú platnosť podpisovej politiky pre kvalifikovaný elektronický podpis, preto vyzývame používateľov portálu slovensko.sk, aby si nainštalovali najnovšiu verziu balíka klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS k vytvoreniu kvalifikovaného elektronického podpisu pre platformu. NET (MS Windows).

Ďalšími témami sú:

  • Plynutie lehôt v notifikáciách o doručení
  • Úspech Slovenska v oblasti otvorených dát

 Viac i

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality