NASES zriadila 322 839 schránok právnických osôb

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) k dnešnému dňu zriadila 322 839 elektronických schránok právnických osôb na doručovanie úradných rozhodnutí. Podľa generálneho riaditeľa Norberta Molnára proces zriaďovania týchto schránok prebehol bezproblémovo a v prípade akýchkoľvek otázok môžu štatutárni zástupcovia právnických osôb kontaktovať v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 Kontaktné centrum NASES na telefónnom čísle +421 2 35 803 083….

Na portáli otvorených dát je už aj vestník verejného obstarávania

Vestník verejného obstarávania je už dostupný aj na strojové spracovanie v .xml formáte širokej verejnosti. Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ÚVO) v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES) začal zverejňovať Vestník verejného obstarávania cez Open Data. Na strojové spracovanie si tak prístup k všetkým oznámeniam z verejných obstarávaní vrátane redakčných…

Upozornenie pre právnické osoby

Upozorňujeme, že 1. augusta 2016 budú v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente všetky elektronické schránky právnických osôb zriadených na ústrednom portáli automaticky aktivované na doručovanie. Aktivácia elektronickej schránky umožní jej využívanie na elektronické doručovanie úradných rozhodnutí od orgánov verejnej moci. V praxi to znamená, že od augusta môžu byť do elektronických schránok…

Good Idea, Slovakia! Dobrý nápad, Slovensko!

Pod týmto sloganom sa bude Slovenská republika predstavovať v zahraničí. Nový logotyp je podľa ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka zavŕšením niekoľkoročného procesu hľadania novej identifikačnej značky. „Výsledok tohto procesu založeného na odbornosti, komunikácii s expertmi i širokou verejnosťou sa snažil nájsť to, čo si ľudia predstavujú pod pojmom značka Slovenska, čo by mala podľa nich…

Jednoduchší prístup k elektronickým službám na portáli www.slovensko.sk

Dňa 27. 4. 2016 prevádzkovateľ ústredného portálu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v spolupráci s Ministerstvom financií SR sprístupnil na titulnej stránke portálu www.slovensko.sk novú navigáciu k elektronickým službám štátu. Navigácia umožňuje používateľom portálu jednoduchší prístup k elektronickým službám verejnej správy. V novej navigácii sú jednotlivé služby zoskupené podľa okruhov životných situácií (napr….

Údaje registra adries dostupné na data.gov.sk

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR zverejnila údaje registra adries na portáli otvorených dát – data.gov.sk. Register adries obsahuje informácie o všetkých adresách, adresných bodoch, bytových a nebytových budovách na celom území Slovenska. Sprístupnené údaje vo forme datasetov, tak môžu využívať štátne orgány, podnikateľská sféra a v neposlednom rade občania v situáciách, pri ktorých potrebujú…

Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby zorganizovala dňa 4.2.2015 v priestoroch bratislavského Hotela Bôrik záverečnú konferenciu projektu „Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok“. Cieľom konferencie bolo predstaviť projekt IS PEP, službu E-kolok a ďalší rozvoj systému. Hlavným cieľom projektu je zavedenie centrálneho systému…

Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby pripravila projekt, ktorého cieľom je zavedenie centrálneho systému pre platenie a evidenciu správnych a súdnych poplatkov, zvýšenie komfortu poplatníka pri platení a zvýšenie efektívnosti výberu, transparentnosti a bezpečnosti výberu správnych a súdnych poplatkov. Projekt splnil podmienky Operačného programu Informatizácia spoločnosti jeho prioritnej osi číslo 1 – Elektronizácia verejnej…