Používatelia e-schránok budú dostávať potvrdenie o odoslaní svojho podania

Elektronická komunikácia bude znova o krok prehľadnejšia. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) zavádza ďalšiu novinku. Od 1. júna 2018 nájdete vo svojej e-schránke potvrdenie presného momentu odoslania vášho elektronického podania. Správu bude systém zasielať automaticky po odoslaní a bude využiteľná aj na právne účely.   Podľa zákona o e-Governmente sa elektronické podanie považuje za podané jeho…

Oficiálne vyjadrenie NASES pre portál DSL.sk dňa 25.5.2018

Vzhľadom k dosiahnutiu uceleného a neskresleného názoru používateľov a občanov si Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) dovoľuje zverejniť kompletné vyjadrenie pre portál DSL.sk pre účely článku http://www.dsl.sk/article.php?article=21158.    ODPOVEĎ: „Dobrý deň, radi by sme Vás poprosili, aby ste v takýchto prípadoch Vašich čitateľov odporučili na Ústredné kontaktné centrum, ktoré je zriadené pre…

Na slovensko.sk čoskoro aj s mobilom

Zabudnite na čítačky a komplikované inštalácie. Na prihlásenie sa do e-schránky bude stačiť aj váš mobil. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) pracuje na lepšom a priateľskejšom využívaní e-služieb. Na prístupe cez mobilný telefón, čiže mobileID, sa už pracuje. Plánované spustenie by malo byť vo februári 2019. Aplikácia má slúžiť aj na podpisovanie elektronických dokumentov. Čochvíľa…

Májový newsletter

Vedeli ste, že v lete sa zmenia povinnosti živnostníkov, lekárov, advokátov a mnohých ďalších? Všetky praktické rady a informácie (nielen k tejto téme) nájdete v májovom newslettri.    Viac informácií TU.

NASES upravuje zmluvu s dodávateľom, profitovať by z toho mali používatelia e-služieb

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) podpísala dodatok k Zmluve na úpravu informačných systémov a zabezpečenie služieb. „Vynovená“ zmluva sprísňuje niektoré požiadavky na dodávateľa a zahŕňa aktuálne požiadavky vyplývajúce zo zákona o e-Governmente. Výsledkom dodatku, ktorý bol podpísaný 26. apríla 2018, má byť zabezpečenie prevádzky Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk a spoločných modulov, a zároveň lepšie a efektívnejšie poskytovanie elektronických služieb…

Výzva k verejnému pripomienkovaniu štúdie uskutočniteľnosti s názvom Zvyšovanie hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a zamestnancov verejnej správy.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v rámci prípravy štúdie uskutočniteľnosti s názvom „Zvyšovanie hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a zamestnancov verejnej správy“ predkladá na verejné pripomienkovanie predmetný návrh štúdie s príslušnými prílohami na: https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/d812c162-93ea-1e5f-b635-a7e5fb7b2c6d?tab=documents . Dňa 13.3.2018 (utorok) o 13.00 h sa uskutoční verejné prerokovanie k štúdii a jej príloh v priestoroch Novej budovy, miestnosť č. 004 na Úrade…

Vyhlásenie výberového konania

Úrad vlády SR vyhlasuje v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca, ktorý bude vykonávať funkciu štatutárneho orgánu v príspevkovej organizácii, ktorej zriaďovateľom je Úrad vlády Slovenskej republiky: Generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby Informácie o pracovnom…

E-schránka opäť prehľadnejšia, pribudlo hromadné potvrdzovanie doručeniek

Rýchlejšie a prehľadnejšie. Všetko spolu potvrdíte za pár klikov. Najnovšie je na portáli slovensko.sk dostupný upravený vizuál elektronickej schránky spolu s novou funkciou umožňujúcou hromadné preberanie notifikácií o doručení. Navyše tu nájdete aj graficky výraznejšie upozornenie na termíny, kedy je posledný deň na potvrdenie doručenky či zaplatenie platobného príkazu.   Využitím novej funkcie hromadného prevzatia doručeniek môžu teraz…