Zamestnanec NASES uspel v súťaži Guardians 2021

Piaty ročník súťaže Guardians 2021 sa pre zamestnanca Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) niesol v znamení úspechu. Náš kolega, Radoslav Zlacký, si spomedzi 68 súťažných tímov vybojoval výborné druhé miesto. Prestížna súťaž obsahujúca forenzné vyšetrovanie, reakciu na incidenty či hľadanie hrozieb v rámci kybernetickej bezpečnosti, mala tento rok dve kolá. Prvú časť tvorila dva týždne…

Verejné pripomienkovanie k pripravovanému projektu „Jednotná digitálna brána – služby národného eIDAS uzla a ÚPVS“

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k pripravovanému projektu s názvom  „Jednotná digitálna brána – služby národného eIDAS uzla a ÚPVS“. Účelom verejného pripomienkovanie je získanie konštruktívnych a cenných pripomienok k uvedenému projektu od všetkých stavovských organizácií ako aj  širokej odbornej verejnosti, ktorá sa venuje informatizácií a digitalizácii systémov verejnej správy. Projekt rieši…

Vyhodnotenie pripomienok v rámci verejného pripomienkovania navrhovaného národného projektu „Certification Authority“

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) sprístupnila na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k pripravovanému národnému projektu s názvom  „Certification Authority“ v období od 26.8.2021 do 9.9.2021. Zoznam všetkých 27 pripomienok, ako aj ich vyhodnotenie je súčasťou tohto oznamu. Pripomienky k pripravovanému národnému projektu s názvom „Certification Authority“    

Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti

Mesiac október 2021 sa bude niesť v duchu podujatí a vzdelávania pre občanov a inštitúcie naprieč celou Európou. Ústrednou témou kampane Agentúry Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) bude tento rok myšlienka „Kybernetická bezpečnosť je zdieľaná bezpečnosť“ a hlavným sloganom „Uvažuj skôr, než klikneš“.  Tlačovú správu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, phishingový online test, tipy pre…

Verejné pripomienkovanie k pripravovanému národnému projektu „Certification Authority“

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k pripravovanému národnému projektu s názvom  „Certification Authority“. Účelom verejného pripomienkovanie je získanie konštruktívnych a cenných pripomienok k predmetnému národnému projektu od všetkých stavovských organizácií ako aj  širokej odbornej verejnosti, ktorá sa venuje informatizácií a digitalizácii systémov verejnej správy. Na základe zmeny znenia zákona č. 272/2016…

Pozvánka na verejné prerokovanie pripravovaného projektu „Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov“

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby organizuje dňa 30.07.2021 od 9:00 hod- 11:00 hod. verejné prerokovanie pripravovaného projektu „Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov“. Jeho realizáciou sa vytvorí modul detekcie hrozieb a prienikov zahŕňa kľúčové techniky pre ochranu aplikácií postavených na moderných architektúrach. Navrhovaný modul detekcie hrozieb a prienikov rozšíri poskytované služby na vládnej sieti…

Verejné pripomienkovanie navrhovaného projektu „Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov“

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby sprístupňuje na verejné pripomienkovanie v rámci prípravy projektu s názvom „Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov“, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy. Realizáciou projektu Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov sa vytvorí modul detekcie…