Priebežné vyhodnotenie pripomienkového konania

V súvislosti s ukončením verejného pripomienkového konania k návrhu Štúdie uskutočniteľnosti pre Centrálny informačný systém štátnej služby si vám dovoľujeme oznámiť priebežné výsledky. Celkovo bolo doteraz prijatých 19 pripomienok z toho 15 bolo vysvetlených v stanoviskách a 4 akceptované. Bližšie informácie môžete získať v tomto súbore.  Pripomienkové konanie prebieha do 11.mája 2017. Dotazník a príslušné súbory nájdete v tomto článku. 

Výzva k verejnému pripomienkovaniu predĺžená do 11.5.

Úrad vlády SR v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby pripravili návrh štúdie uskutočniteľnosti pre projekt ISVS – Centrálny informačný systém štátnej služby, ktorý sa nachádza v nasledovných dokumentoch: Hlavny dokument_SU-SU-MD-su_11_CISŠS Prílohy SU-SU-su_11-260417-CISŠS 6 – CBA – Agendove IS – VAR_C jadro CISŠS v5.2 6 – CBA – Agendove IS – VAR_D kompletné CISŠS v5.2 Svoje…

Plánovaná technická odstávka portálu slovensko.sk

Vážení používatelia portálu slovensko.sk, za účelom skvalitnenia služieb sme v termíne 20. 4. 2017 vo štvrtok, v čase od  0.00 h do 6.00 h naplánovali pravidelnú technickú odstávku, počas ktorej nebude možné pristupovať na portál a využívať jeho služby.  Odstávka bude zameraná na úpravy funkcionalít, zrýchlenie, optimalizáciu aplikácií a infraštruktúry ÚPVS. Naším cieľom je zlepšenie používateľského komfortu a skvalitnenie používania…

Nový aprílový newsletter slovensko.sk

Predstavujeme prvý newsletter, ktorý poskytuje aktuálne informácie o novinkách a zmenách na portáli slovensko.sk.  V aktuálnom aprílovom čísle nájdete užitočné návody na témy týkajúce sa zdravia a možnosti ako získať zvýhodnenú hypotéku či ako komunikovať elektronicky v rámci exekučného konania. Každý mesiac teraz už všetko vyriešite jednoducho. Čítajte viac:     

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka

Ďakujeme, že ste vyjadrili svoj názor v dotazníku zameranom na zlepšenie práce s elektronickými schránkami. Vaše návrhy a podnety, ktoré ste nám do 5. apríla poslali, pozorne vyhodnotíme a tie najžiadanejšie zmeny postupne zapracujeme. Veríme, že výsledkom našej spoločnej snahy budú užívateľsky prívetivejšie elektronické schránky.

Informatizácia očami žiakov zo ZŠ na Hubeného ulici v Bratislave

O tom, že informatizácia nie je len vecou dospelých sa v piatok, 31. marca, počas školskej akcie „Na Hubenke dnes učia rodičia“ presvedčili aj žiaci druhého a šiesteho ročníka ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského na Hubeného ulici v Bratislave. Dvere do sveta informatizácie im pootvoril náš kolega Imrich Hybký, projektový manažér NASES.  Elektronizácia verejnej správy a úloha Národnej agentúry pre…

Mimoriadna technická odstávka portálu slovensko.sk

Vážení používatelia portálu slovensko.sk, za účelom skvalitnenia služieb sme v termíne 11. 3. 2017, v sobotu, v čase od  0.00 h do 24.00 h naplánovali mimoriadnu technickú odstávku (odstávka začína v noci z piatka na sobotu), počas ktorej nebude možné pristupovať na portál a využívať jeho služby.  Odstávka bude zameraná na úpravy funkcionalít, zrýchlenie, optimalizáciu aplikácií a infraštruktúry ÚPVS. Naším cieľom…

Alternatívny autentifikátor umožní prístup k e-schránke štatutárom bez pobytu na území Slovenska

Dnešným dňom začalo ministerstvo vnútra (MV SR) vydávať alternatívny autentifikátor ako tretiu formu elektronickej identifikačnej karty s čipom umožňujúcej prihlásenie do elektronickej schránky. Požiadať oň je možné bezplatne a to na 21 pracoviskách MV SR.    Alternatívny autentifikátor má podobu plastovej karty s elektronickým čipom spolu s bezpečnostným osobným kódom (BOK). Vydáva sa na obdobie troch rokov…