Májový newsletter

Vedeli ste, že v lete sa zmenia povinnosti živnostníkov, lekárov, advokátov a mnohých ďalších? Všetky praktické rady a informácie (nielen k tejto téme) nájdete v májovom newslettri.    Viac informácií TU.

NASES upravuje zmluvu s dodávateľom, profitovať by z toho mali používatelia e-služieb

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) podpísala dodatok k Zmluve na úpravu informačných systémov a zabezpečenie služieb. „Vynovená“ zmluva sprísňuje niektoré požiadavky na dodávateľa a zahŕňa aktuálne požiadavky vyplývajúce zo zákona o e-Governmente. Výsledkom dodatku, ktorý bol podpísaný 26. apríla 2018, má byť zabezpečenie prevádzky Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk a spoločných modulov, a zároveň lepšie a efektívnejšie poskytovanie elektronických služieb…

Výzva k verejnému pripomienkovaniu štúdie uskutočniteľnosti s názvom Zvyšovanie hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a zamestnancov verejnej správy.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v rámci prípravy štúdie uskutočniteľnosti s názvom „Zvyšovanie hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a zamestnancov verejnej správy“ predkladá na verejné pripomienkovanie predmetný návrh štúdie s príslušnými prílohami na: https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/d812c162-93ea-1e5f-b635-a7e5fb7b2c6d?tab=documents . Dňa 13.3.2018 (utorok) o 13.00 h sa uskutoční verejné prerokovanie k štúdii a jej príloh v priestoroch Novej budovy, miestnosť č. 004 na Úrade…

Vyhlásenie výberového konania

Úrad vlády SR vyhlasuje v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca, ktorý bude vykonávať funkciu štatutárneho orgánu v príspevkovej organizácii, ktorej zriaďovateľom je Úrad vlády Slovenskej republiky: Generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby Informácie o pracovnom…

E-schránka opäť prehľadnejšia, pribudlo hromadné potvrdzovanie doručeniek

Rýchlejšie a prehľadnejšie. Všetko spolu potvrdíte za pár klikov. Najnovšie je na portáli slovensko.sk dostupný upravený vizuál elektronickej schránky spolu s novou funkciou umožňujúcou hromadné preberanie notifikácií o doručení. Navyše tu nájdete aj graficky výraznejšie upozornenie na termíny, kedy je posledný deň na potvrdenie doručenky či zaplatenie platobného príkazu.   Využitím novej funkcie hromadného prevzatia doručeniek môžu teraz…

Štát dáva zelenú absolventom

Na základe nového zákona o štátnej službe vyhlásil 19. decembra 2017 Úrad vlády Slovenskej republiky prvú časť hromadného výberového konania. Hromadné výberové konanie pozostáva z dvoch samostatných častí a vyhlasuje sa na obsadenie štátnozamestnaneckých miest vhodných pre absolventov. Ide o historicky prvé hromadné výberové konanie na podporu zamestnávania absolventov, ktorí si po ukončení štúdia hľadajú zamestnanie…

Decembrový newsletter slovensko.sk

Prečítajte si decembrový newsletter, ktorý vám poskytuje prehľad aktuálnych zmien týkajúcich sa portálu slovensko.sk. V decembrovom čísle upozorňujeme na ukončenú platnosť podpisovej politiky pre kvalifikovaný elektronický podpis, preto vyzývame používateľov portálu slovensko.sk, aby si nainštalovali najnovšiu verziu balíka klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS k vytvoreniu kvalifikovaného elektronického podpisu pre platformu. NET (MS Windows). Ďalšími témami sú: Plynutie lehôt…

Novembrový newsletter slovensko.sk

Predstavujeme novembrový newsletter, ktorý poskytuje aktuálne informácie v súvislosti so zneplatnením certifikátov elektronických občianskych preukazov. V aktuálnom novembrovovom  čísle nájdete taktiež užitočný  návod ako odstrániť certifikáty, ktoré už majú zrušenú platnosť či praktické informácie týkajúce sa problémov pri prihlasovaní do elektronických schránok. Čítajte viac v novembrovom newslettri: