Technická odstávka modulu IAM v DEV prostredí

Vážení používatelia, V dňoch od 9.5.2017 do 21.5.2017 prebie technická odstávka modulu IAM v DEV prostredí. Modul IAM (Identity Access Management) overuje v prostredí ÚPVS identitu používateľa a odovzdáva identifikačné údaje ostatným zapojeným systémom. Viac informácií… Ďakujeme za pochopenie

Mimoriadna technická odstávka

V termíne od 12. mája. 2017 22.00 h do 13. mája. 2017 8.00 h sa uskutoční mimoriadna technická odstávka počas ktorej nebude možné pristupovať na portál slovensko.sk a využívať jeho služby.  Viac informácií nájdete na slovensko.sk.   Ďakujeme Vám za pochopenie.

Májový newsletter slovensko.sk

S blížiacou sa dovolenkovou sezónou si pre vás pripravil portál slovensko.sk užitočné rady, opatrenia a súvisiace elektronické služby potrebné pri návšteve zahraničia.    Ďalšími témami sú:  V máji vstupujú do účinnosti legislatívne zmeny týkajúce sa materskej dávky, rodičovských príspevkov a služieb zamestnanosti. Povinné elektronické podávanie žiadostí o eurofondy, novela zákona o sťažnostiach a novoprijaté povinnosti…

Priebežné vyhodnotenie pripomienkového konania

V súvislosti s ukončením verejného pripomienkového konania k návrhu Štúdie uskutočniteľnosti pre Centrálny informačný systém štátnej služby si vám dovoľujeme oznámiť priebežné výsledky. Celkovo bolo doteraz prijatých 19 pripomienok z toho 15 bolo vysvetlených v stanoviskách a 4 akceptované. Bližšie informácie môžete získať v tomto súbore.  Pripomienkové konanie prebieha do 11.mája 2017. Dotazník a príslušné súbory nájdete v tomto článku. 

Výzva k verejnému pripomienkovaniu predĺžená do 11.5.

Úrad vlády SR v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby pripravili návrh štúdie uskutočniteľnosti pre projekt ISVS – Centrálny informačný systém štátnej služby, ktorý sa nachádza v nasledovných dokumentoch: Hlavny dokument_SU-SU-MD-su_11_CISŠS Prílohy SU-SU-su_11-260417-CISŠS 6 – CBA – Agendove IS – VAR_C jadro CISŠS v5.2 6 – CBA – Agendove IS – VAR_D kompletné CISŠS v5.2 Svoje…

Plánovaná technická odstávka portálu slovensko.sk

Vážení používatelia portálu slovensko.sk, za účelom skvalitnenia služieb sme v termíne 20. 4. 2017 vo štvrtok, v čase od  0.00 h do 6.00 h naplánovali pravidelnú technickú odstávku, počas ktorej nebude možné pristupovať na portál a využívať jeho služby.  Odstávka bude zameraná na úpravy funkcionalít, zrýchlenie, optimalizáciu aplikácií a infraštruktúry ÚPVS. Naším cieľom je zlepšenie používateľského komfortu a skvalitnenie používania…

Nový aprílový newsletter slovensko.sk

Predstavujeme prvý newsletter, ktorý poskytuje aktuálne informácie o novinkách a zmenách na portáli slovensko.sk.  V aktuálnom aprílovom čísle nájdete užitočné návody na témy týkajúce sa zdravia a možnosti ako získať zvýhodnenú hypotéku či ako komunikovať elektronicky v rámci exekučného konania. Každý mesiac teraz už všetko vyriešite jednoducho. Čítajte viac:     

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka

Ďakujeme, že ste vyjadrili svoj názor v dotazníku zameranom na zlepšenie práce s elektronickými schránkami. Vaše návrhy a podnety, ktoré ste nám do 5. apríla poslali, pozorne vyhodnotíme a tie najžiadanejšie zmeny postupne zapracujeme. Veríme, že výsledkom našej spoločnej snahy budú užívateľsky prívetivejšie elektronické schránky.