Animované video vysvetľuje, o čom je projekt NASES

 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) predstavila krátke informačné video, ktoré popisuje proces Centrálneho úradného doručovania. Jednoduchý polminútový spot, ktorý vysvetľuje podstatu projektu, má pomôcť k lepšej informovanosti občanov. Video je prepojené s infostránkou projektu novaobalka.sk.

 

Projekt Centrálne úradne doručovanie je automatizované doručovanie úradných zásielok občanom. Má ušetriť štátu viac ako 3 a pol milióna ročne. Znamená to, že úradník pri odosielaní úradných rozhodnutí alebo oznámení nemusí kontrolovať, či občan má alebo nemá aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie. Všetko potrebné od 1. novembra vybaví iba jednoduchým zaslaním elektronicky. Systém si následne sám vyhodnotí, akou formou zásielku pošle. Tí, ktorí si aktivovali svoju e-schránku zriadenú štátom elektronicky, si nájdu správy od štátu práve tam. Ostatné zašle systém na listinné doručovanie, ktoré vybaví Slovenská pošta: Tieto zásielky sa doručujú v špeciálnych obálkach s červeným prúžkom. A práve o tomto spôsobe doručovania informuje krátky spot, ktorý bude v najbližších mesiacoch vysielať Slovenská pošta na obrazovkách  na stovke pobočkách po celom Slovensku.

Tvorcami videa sú pracovníci NASES v spolupráci s agentúrou Mynd. „Sme veľmi radi, že sme mohli spolupracovať na projekte NASES. Jeho myšlienka nás zaujala, možno aj preto nás práca na videu neskutočne bavila a veríme, že to vidno aj na výsledku,“ hovorí Peter Kajan, CEO agentúry Mynd.

Animované video si môžete pozrieť na webe novaobalka.sk, YouTube alebo na sociálnych sieťach NASESslovensko.sk

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality