Alternatívny autentifikátor umožní prístup k e-schránke štatutárom bez pobytu na území Slovenska

Dnešným dňom začalo ministerstvo vnútra (MV SR) vydávať alternatívny autentifikátor ako tretiu formu elektronickej identifikačnej karty s čipom umožňujúcej prihlásenie do elektronickej schránky. Požiadať oň je možné bezplatne a to na 21 pracoviskách MV SR.   

Alternatívny autentifikátor má podobu plastovej karty s elektronickým čipom spolu s bezpečnostným osobným kódom (BOK). Vydáva sa na obdobie troch rokov a je určený fyzickým osobám, ktoré nemajú povolený pobyt na území Slovenska, teda nespĺňajú podmienky vydania elektronického občianskeho preukazu s čipom alebo dokladu o pobyte cudzinca s čipom.  

O vydanie alternatívneho autentifikátora môže požiadať:

  • fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu právnickej osoby so sídlom na území Slovenskej republiky zapísanej v obchodnom registri,
  • alebo ktorá je vedúcim jej organizačnej zložky zapísanej v obchodnom registri.

 

Oprávnení štatutári môžu o vydanie dokladu bezplatne požiadať na 21  pracoviskách:

  • cudzinci bez pobytu v SR tak môžu urobiť na všetkých 12 oddeleniach cudzineckej polície,
  • slovenskí občania bez pobytu na území SR na 9 oddeleniach dokladov Policajného zboru v krajských mestách. 

 

Postup, ako si vybaviť alternatívny autentifikátor sa nachádza priamo na web stránke slovensko.sk.

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality