Pomôžte zlepšiť elektronickú komunikáciu so štátom

Vážení používatelia, radi by sme zistili váš názor a spoznali najmä vaše skúsenosti s Ústredným portálom verejnej správy. Poznáte a pracujete s portálom slovensko.sk?  Čo sa Vám na ňom páči/nepáči? Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI), Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) a Slovensko IT totiž už intenzívne pracujú na zmodernizovaní portálu slovensko.sk, ktorý…

Verejné pripomienkovanie navrhovaného projektu POZ (Podpisovač, overovač, zobrazovač) v elektronickej komunikácii so štátom

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby sprístupňuje na verejné pripomienkovanie v rámci prípravy projektu s názvom „Podpisovač, overovač a zobrazovač (POZ)“, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy. Uvedený projekt bude predložený v rámci publikovanej výzvy č. OPII-2021/7/14-DOP na predkladanie…

Verejné pripomienkovanie navrhovaného projektu „Modernizácia Ústredného kontaktného centra“

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby sprístupňuje na verejné pripomienkovanie v rámci prípravy projektu s názvom „Modernizácia Ústredného kontaktného centra“, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy. Cieľom projektu “Modernizácia Ústredného kontaktného centra” je modernizácia súčasného softvérového vybavenia Ústredného…

Slovensko.sk nemá zmysel opravovať, treba ho celé prerobiť, hovorí riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby

O štátnom IT sa často píše v súvislosti so zlyhaniami a korupciou. A ani v komerčnej sfére nerobia naši informatici práve dieru do sveta. Medzi výnimky patrí ESET a ešte niekto, koho do IT sektora nezvykneme radiť: naše banky. Pavel Karel rozbehol a pätnásť rokov viedol informatiku v Tatra banke. Tá za svoje inovatívne digitálne služby získala množstvo svetových ocenení. Neskôr v role…

NASES uzatvorila dodatok na predĺženie služieb prevádzky ÚPVS

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) uzatvorila „Dodatok č. 13 K Zmluve na úpravu informačných systémov a zabezpečenie služieb prevádzky zo dňa 27.04.2017“ so spoločnosťami SWAN, a.s. a GlobalTel, a.s., ktorým predlžuje služby prevádzky Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) približne o 5 mesiacov. Cena za toto predĺženie je za časť prevádzky: 2 206 745 eur bez…

UPOZORNENIE pre majiteľov čipových kariet Siemens (ATOS) verzia CardOSv4.4 o zrušení certifikátov k 16.12.2021

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že ak ste držiteľom čipových kariet Siemens (ATOS) verzia CardOSv4.4, dňa 16.12.2021 boli všetky kvalifikované certifikáty vydané Slovenskou národnou certifikačnou autoritou („ďalej iba SNCA“) na tieto zariadenia zrušené. OD 16. 12. 2021 SÚ VŠETKY AUTORIZÁCIE VYTVORENÉ S TÝMITO CERTIFIKÁTMI, OVEROVANÉ AKO NEPLATNÉ. Upozorňujeme, že niektoré aplikácie pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu (ako je napríklad…

NASES vedie zložité rokovania s prevádzkovateľmi portálu Slovensko.sk o výmene zastaraného hardvéru a softvéru

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) sa púšťa do veľkej obnovy hardvéru Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS). NASES  uzatvorila „Dodatok č. 12 K Zmluve na úpravu informačných systémov a zabezpečenie služieb prevádzky zo dňa 27. 04. 2017“ so spoločnosťami SWAN, a.s. a GlobalTel, a.s., ktorým predlžuje služby prevádzky portálu verejnej správy približne o dva týždne, do…

Zamestnanec NASES uspel v súťaži Guardians 2021

Piaty ročník súťaže Guardians 2021 sa pre zamestnanca Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) niesol v znamení úspechu. Náš kolega, Radoslav Zlacký, si spomedzi 68 súťažných tímov vybojoval výborné druhé miesto. Prestížna súťaž obsahujúca forenzné vyšetrovanie, reakciu na incidenty či hľadanie hrozieb v rámci kybernetickej bezpečnosti, mala tento rok dve kolá. Prvú časť tvorila dva týždne…