Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby pripravila projekt, ktorého cieľom je zavedenie centrálneho systému pre platenie a evidenciu správnych a súdnych poplatkov, zvýšenie komfortu poplatníka pri platení a zvýšenie efektívnosti výberu, transparentnosti a bezpečnosti výberu správnych a súdnych poplatkov. Projekt splnil podmienky Operačného programu Informatizácia spoločnosti jeho prioritnej osi číslo 1 – Elektronizácia verejnej…

Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby pripravila projekt, ktorého cieľom je vytvorenie projektovej dokumentácie a podmienok pre budúci rozvoj širokopásmového internetu v bielych miestach Slovenskej republiky. Projekt splnil podmienky Operačného programu Informatizácia spoločnosti jeho prioritnej osi číslo 3 – Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu, opatrenia 3.1. Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového…

II. časť projektu Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov úspešne schválená

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) získala ďalšie financie z eurofondov. Projekt v hodnote 25,5 mil. eur spĺňa podmienky Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), v rámci prioritnej osi 1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni. Nenávratný finančný príspevok Únie z…