II. časť projektu Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov úspešne schválená

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) získala ďalšie financie z eurofondov. Projekt v hodnote 25,5 mil. eur spĺňa podmienky Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), v rámci prioritnej osi 1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni. Nenávratný finančný príspevok Únie z…