Priebežné vyhodnotenie pripomienkového konania

V súvislosti s ukončením verejného pripomienkového konania k návrhu Štúdie uskutočniteľnosti pre Centrálny informačný systém štátnej služby si vám dovoľujeme oznámiť priebežné výsledky. Celkovo bolo doteraz prijatých 19 pripomienok z toho 15 bolo vysvetlených v stanoviskách a 4 akceptované. Bližšie informácie môžete získať v tomto súbore.  Pripomienkové konanie prebieha do 11.mája 2017. Dotazník a príslušné súbory nájdete v tomto článku. 

Elektronicky už môžete komunikovať s takmer všetkými samosprávami

Občania môžu elektronicky komunikovať už so všetkými slovenskými mestami a takmer so všetkými obcami. Vyplýva to z posledných údajov Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES). Takmer všetky slovenské obce už majú zriadenú svoju e-schránku. Občania či podnikatelia sa tak môžu elektronicky obrátiť na všetkých 140 slovenských miest, 39 mestských častí a 2 828 obcí. Na e-komunikáciu…

Výzva k verejnému pripomienkovaniu predĺžená do 11.5.

Úrad vlády SR v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby pripravili návrh štúdie uskutočniteľnosti pre projekt ISVS – Centrálny informačný systém štátnej služby, ktorý sa nachádza v nasledovných dokumentoch: Hlavny dokument_SU-SU-MD-su_11_CISŠS Prílohy SU-SU-su_11-260417-CISŠS 6 – CBA – Agendove IS – VAR_C jadro CISŠS v5.2 6 – CBA – Agendove IS – VAR_D kompletné CISŠS v5.2 Svoje…

Elektronické schránky budú priateľskejšie pre používateľov

Prehľadnejšie doručenky a jednoduchšia manipulácia so správami, či možnosť preposielania správ z elektronickej schránky na e-mail. To sú vylepšenia štátnych e-schránok, ktoré používatelia a odborníci z oblasti IT považujú za najdôležitejšie. Vyplýva to z výsledkov webového prieskumu Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, v ktorom svoj názor vyjadrilo takmer 400 respondentov. Cieľom webového dotazníka bolo identifikovať možné vylepšenia funkcionalít elektronických schránok…

Čakacie doby na oddeleniach dokladov PZ sa predlžujú, a to najmä v klientskych centrách

Z minulotýždňového sledovania dát na oddeleniach dokladov vyplýva, že čakacia doba na podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu na mnohých oddeleniach dokladov Policajného zboru  sa zvýšila. Priemerný čas čakania na podanie žiadosti o vybavenie OP je 29 minút, teda o 7 minút viac ako týždne predtým.  Ľudia si totiž začínajú pred letnou sezónou vybavovať cestovné doklady a návštevnosť oddelení…

Plánovaná technická odstávka portálu slovensko.sk

Vážení používatelia portálu slovensko.sk, za účelom skvalitnenia služieb sme v termíne 20. 4. 2017 vo štvrtok, v čase od  0.00 h do 6.00 h naplánovali pravidelnú technickú odstávku, počas ktorej nebude možné pristupovať na portál a využívať jeho služby.  Odstávka bude zameraná na úpravy funkcionalít, zrýchlenie, optimalizáciu aplikácií a infraštruktúry ÚPVS. Naším cieľom je zlepšenie používateľského komfortu a skvalitnenie používania…

Nový aprílový newsletter slovensko.sk

Predstavujeme prvý newsletter, ktorý poskytuje aktuálne informácie o novinkách a zmenách na portáli slovensko.sk.  V aktuálnom aprílovom čísle nájdete užitočné návody na témy týkajúce sa zdravia a možnosti ako získať zvýhodnenú hypotéku či ako komunikovať elektronicky v rámci exekučného konania. Každý mesiac teraz už všetko vyriešite jednoducho. Čítajte viac:     

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka

Ďakujeme, že ste vyjadrili svoj názor v dotazníku zameranom na zlepšenie práce s elektronickými schránkami. Vaše návrhy a podnety, ktoré ste nám do 5. apríla poslali, pozorne vyhodnotíme a tie najžiadanejšie zmeny postupne zapracujeme. Veríme, že výsledkom našej spoločnej snahy budú užívateľsky prívetivejšie elektronické schránky.