Register výberových konaní už aj online

Dňa 1. júna 2017 nadobúda účinnosť zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe, ktorý zavádza centrálny informačný systém, súčasťou ktorého je aj register výberových konaní. V súvislosti s novým zákonom o štátnej službe Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v spolupráci s Úradom vlády SR vyvinuli aplikáciu s názvom „Výberové konania“.  Od tohto termínu budú vyhlásené výbery a výberové konania štátnych…

Miesto v štátnej službe? Všetky ponuky nájdete na jednom mieste

Personálne procesy v štátnej službe budú efektívnejšie a transparentnejšie. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) začína projekt „Centrálny informačný systém štátnej služby“ (CISŠS). Ako napovedá názov, pôjde o centralizáciu údajov, najmä na účely riadenia ľudských zdrojov v tejto sfére. Projekt je plánovaný na obdobie rokov 2017 až 2020. „Zavedenie tohto systému prispeje k rozvoju e-Governmentu a umožní realizovať…

NASES organizuje regionálne školenia

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) pravidelne organizuje školenia zamerané na prácu s elektronickými schránkami pre verejnú správu aj pre súkromné osoby. Najbližšie budú školenia prebiehať v Banskej Bystrici, Košiciach a v Žiline. Elektronická komunikácia nemusí byť pre každého jednoduchá. NASES poskytuje niekoľko druhov školení, ktoré ľuďom pomáhajú s lepšou a efektívnejšou správou elektronických schránok.  „O školenia je čoraz väčší…

Verejná konzultácia k Štúdii uskutočniteľnosti CISŠS

Dňa 11.5.2017 sa uskutočnila verejná konzultácia k Štúdii uskutočniteľnosti Centrálny informačný systém štátnej služby (ďalej len CISŠS) aj za účasti zástupcov odbornej verejnosti a Úradu podpredsedu pre informatizáciu a investície, ÚV SR a NASES. Na verejnej konzultácii bol prezentovaný súčasný stav štátnej služby, východiská predmetnej štúdie a informačného systému ÚV SR, ako vecným garantom/gestorom legislatívy a NASES ako riešiteľom štúdie….

Technická odstávka modulu IAM v DEV prostredí

Vážení používatelia, V dňoch od 9.5.2017 do 21.5.2017 prebie technická odstávka modulu IAM v DEV prostredí. Modul IAM (Identity Access Management) overuje v prostredí ÚPVS identitu používateľa a odovzdáva identifikačné údaje ostatným zapojeným systémom. Viac informácií… Ďakujeme za pochopenie

Mimoriadna technická odstávka

V termíne od 12. mája. 2017 22.00 h do 13. mája. 2017 8.00 h sa uskutoční mimoriadna technická odstávka počas ktorej nebude možné pristupovať na portál slovensko.sk a využívať jeho služby.  Viac informácií nájdete na slovensko.sk.   Ďakujeme Vám za pochopenie.

Májový newsletter slovensko.sk

S blížiacou sa dovolenkovou sezónou si pre vás pripravil portál slovensko.sk užitočné rady, opatrenia a súvisiace elektronické služby potrebné pri návšteve zahraničia.    Ďalšími témami sú:  V máji vstupujú do účinnosti legislatívne zmeny týkajúce sa materskej dávky, rodičovských príspevkov a služieb zamestnanosti. Povinné elektronické podávanie žiadostí o eurofondy, novela zákona o sťažnostiach a novoprijaté povinnosti…

Elektronické schránky pomôžu vylepšiť odborníci

Orientácia v e-schránkach bude čoskoro ešte prívetivejšia. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) plánuje predstaviť nový dizajn schránok na komunikáciu so štátom. S prípravou ich novej podoby pomôžu aj  experti z praxe. Aj prívetivejší dizajn má prispieť k tomu, aby bola pre občana komunikácia so štátom čo najjednoduchšia a najpríjemnejšia. Radami a pripomienkami k zlepšeniu systému…