Prístup zahraničných štatutárov do schránok

Upozorňujeme štatutárnych zástupcov právnických osôb, že v súvislosti s povinnou aktiváciou ich elektronických schránok, ktorá sa začína 1. augusta 2016, by si na účely prístupu do elektronickej schránky a kontroly jej obsahu mali zabezpečiť základné technické príslušenstvo na prihlasovanie a vstup do elektronickej schránky. Na  prihlasovanie sa do elektronických schránok zriadených podľa zákona o e-Governmente je možné použiť…

Povinná aktivácia schránok právnických osôb

Upozorňujeme, že 1. augusta 2016 budú v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente všetky elektronické schránky právnických osôb zriadených na ústrednom portáli automaticky aktivované na doručovanie. Aktivácia elektronickej schránky umožní jej využívanie na elektronické doručovanie úradných rozhodnutí od orgánov verejnej moci. V praxi to znamená, že od augusta môžu byť do elektronických schránok právnických osôb doručované…

Na portáli otvorených dát je už aj vestník verejného obstarávania

Vestník verejného obstarávania je už dostupný aj na strojové spracovanie v .xml formáte širokej verejnosti. Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ÚVO) v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES) začal zverejňovať Vestník verejného obstarávania cez Open Data. Na strojové spracovanie si tak prístup k všetkým oznámeniam z verejných obstarávaní vrátane redakčných…

Upozornenie pre právnické osoby

Upozorňujeme, že 1. augusta 2016 budú v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente všetky elektronické schránky právnických osôb zriadených na ústrednom portáli automaticky aktivované na doručovanie. Aktivácia elektronickej schránky umožní jej využívanie na elektronické doručovanie úradných rozhodnutí od orgánov verejnej moci. V praxi to znamená, že od augusta môžu byť do elektronických schránok…

Good Idea, Slovakia! Dobrý nápad, Slovensko!

Pod týmto sloganom sa bude Slovenská republika predstavovať v zahraničí. Nový logotyp je podľa ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka zavŕšením niekoľkoročného procesu hľadania novej identifikačnej značky. „Výsledok tohto procesu založeného na odbornosti, komunikácii s expertmi i širokou verejnosťou sa snažil nájsť to, čo si ľudia predstavujú pod pojmom značka Slovenska, čo by mala podľa nich…

Jednoduchší prístup k elektronickým službám na portáli www.slovensko.sk

Dňa 27. 4. 2016 prevádzkovateľ ústredného portálu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v spolupráci s Ministerstvom financií SR sprístupnil na titulnej stránke portálu www.slovensko.sk novú navigáciu k elektronickým službám štátu. Navigácia umožňuje používateľom portálu jednoduchší prístup k elektronickým službám verejnej správy. V novej navigácii sú jednotlivé služby zoskupené podľa okruhov životných situácií (napr….

Údaje registra adries dostupné na data.gov.sk

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR zverejnila údaje registra adries na portáli otvorených dát – data.gov.sk. Register adries obsahuje informácie o všetkých adresách, adresných bodoch, bytových a nebytových budovách na celom území Slovenska. Sprístupnené údaje vo forme datasetov, tak môžu využívať štátne orgány, podnikateľská sféra a v neposlednom rade občania v situáciách, pri ktorých potrebujú…

Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby zorganizovala dňa 4.2.2015 v priestoroch bratislavského Hotela Bôrik záverečnú konferenciu projektu „Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok“. Cieľom konferencie bolo predstaviť projekt IS PEP, službu E-kolok a ďalší rozvoj systému. Hlavným cieľom projektu je zavedenie centrálneho systému…