Verejná konzultácia k Štúdii uskutočniteľnosti CISŠS

Dňa 11.5.2017 sa uskutočnila verejná konzultácia k Štúdii uskutočniteľnosti Centrálny informačný systém štátnej služby (ďalej len CISŠS) aj za účasti zástupcov odbornej verejnosti a Úradu podpredsedu pre informatizáciu a investície, ÚV SR a NASES. Na verejnej konzultácii bol prezentovaný súčasný stav štátnej služby, východiská predmetnej štúdie a informačného systému ÚV SR, ako vecným garantom/gestorom legislatívy a NASES ako riešiteľom štúdie….

Technická odstávka modulu IAM v DEV prostredí

Vážení používatelia, V dňoch od 9.5.2017 do 21.5.2017 prebie technická odstávka modulu IAM v DEV prostredí. Modul IAM (Identity Access Management) overuje v prostredí ÚPVS identitu používateľa a odovzdáva identifikačné údaje ostatným zapojeným systémom. Viac informácií… Ďakujeme za pochopenie

Mimoriadna technická odstávka

V termíne od 12. mája. 2017 22.00 h do 13. mája. 2017 8.00 h sa uskutoční mimoriadna technická odstávka počas ktorej nebude možné pristupovať na portál slovensko.sk a využívať jeho služby.  Viac informácií nájdete na slovensko.sk.   Ďakujeme Vám za pochopenie.

Májový newsletter slovensko.sk

S blížiacou sa dovolenkovou sezónou si pre vás pripravil portál slovensko.sk užitočné rady, opatrenia a súvisiace elektronické služby potrebné pri návšteve zahraničia.    Ďalšími témami sú:  V máji vstupujú do účinnosti legislatívne zmeny týkajúce sa materskej dávky, rodičovských príspevkov a služieb zamestnanosti. Povinné elektronické podávanie žiadostí o eurofondy, novela zákona o sťažnostiach a novoprijaté povinnosti…

Elektronické schránky pomôžu vylepšiť odborníci

Orientácia v e-schránkach bude čoskoro ešte prívetivejšia. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) plánuje predstaviť nový dizajn schránok na komunikáciu so štátom. S prípravou ich novej podoby pomôžu aj  experti z praxe. Aj prívetivejší dizajn má prispieť k tomu, aby bola pre občana komunikácia so štátom čo najjednoduchšia a najpríjemnejšia. Radami a pripomienkami k zlepšeniu systému…

Priebežné vyhodnotenie pripomienkového konania

V súvislosti s ukončením verejného pripomienkového konania k návrhu Štúdie uskutočniteľnosti pre Centrálny informačný systém štátnej služby si vám dovoľujeme oznámiť priebežné výsledky. Celkovo bolo doteraz prijatých 19 pripomienok z toho 15 bolo vysvetlených v stanoviskách a 4 akceptované. Bližšie informácie môžete získať v tomto súbore.  Pripomienkové konanie prebieha do 11.mája 2017. Dotazník a príslušné súbory nájdete v tomto článku. 

Elektronicky už môžete komunikovať s takmer všetkými samosprávami

Občania môžu elektronicky komunikovať už so všetkými slovenskými mestami a takmer so všetkými obcami. Vyplýva to z posledných údajov Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES). Takmer všetky slovenské obce už majú zriadenú svoju e-schránku. Občania či podnikatelia sa tak môžu elektronicky obrátiť na všetkých 140 slovenských miest, 39 mestských častí a 2 828 obcí. Na e-komunikáciu…

Výzva k verejnému pripomienkovaniu predĺžená do 11.5.

Úrad vlády SR v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby pripravili návrh štúdie uskutočniteľnosti pre projekt ISVS – Centrálny informačný systém štátnej služby, ktorý sa nachádza v nasledovných dokumentoch: Hlavny dokument_SU-SU-MD-su_11_CISŠS Prílohy SU-SU-su_11-260417-CISŠS 6 – CBA – Agendove IS – VAR_C jadro CISŠS v5.2 6 – CBA – Agendove IS – VAR_D kompletné CISŠS v5.2 Svoje…