Stanovisko NASES k projektu Nový školský internet

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej len „NASES“) odmieta v plnom rozsahu zavádzajúce informácie a tvrdenia, ktoré boli v ostatných dňoch medializované a prezentované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) a nezakladajú sa na pravde. NASES svoje stanovisko odôvodňuje nižšie uvedenými skutočnosťami. V máji 2022 NASES na žiadosť MŠVVaŠ SR písomne nominovala…

Dlhodobý prenájom optických liniek na prepojenie dátových centier

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) úspešne buduje novú generáciu nadrezortnej informačnej siete Govnet, ktorá odzrkadľuje zvyšujúce sa potreby štátu. Nové riešenie eliminuje doterajší vendor lock-in a otvára priestor pre otvorenú súťaž medzi poskytovateľmi optických vlákien. V rámci projektu „Redizajn siete Govnet“ NASES realizovala súťaž o dodávateľa prepojenia centrálnych dátových centier a centrálneho prístupového uzla v peeringovom…

Zefektívňujeme vydávanie mandátnych certifikátov a kvalifikovaných elektronických pečatí

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES) a s Notárskou komorou Slovenskej republiky (NK) vylepšuje a zjednodušuje poskytovanie dôveryhodných služieb pri vydávaní mandátnych certifikátov a kvalifikovaných pečatí, ktoré orgány verejnej moci potrebujú k autorizácii (podpisovaniu a pečateniu) svojich rozhodnutí. Spustením novej možnosti podania žiadosti sa približujeme viac k občanom. Vydávanie mandátnych…

Verejné pripomienkovanie úpravy projektu „Redizajn siete GOVNET“

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby sprístupňuje na verejné pripomienkovanie upravenú projektovú dokumentáciu v zmysle Usmernenia č. 14/2022 Sprostredkovateľského orgánu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 k zmene vyzvania národného projektu v čase krízovej situácie (zmena právoplatného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP) pre projekt s názvom „Redizajn siete GOVNET“, aby sa k predmetnej…

Memorandum o spolupráci NASES A FIIT STU

Významná spolupráca. Generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) Pavel Karel a dekan Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej Technickej univerzity (FIIT STU) Ivan Kotuliak dnes podpísali Memorandum o spolupráci. Vďaka nemu sa prehĺbi vzájomná kooperácia a otvorí sa priestor pre nové spoločné projekty a spoluprácu na inováciách v štátnom IT sektore. Praktickými aktivitami majú obe inštitúcie záujem podporovať…

Stanovisko Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) k výpadku portálu Slovensko.sk

Výpadok Ústredného portálu verejnej správy, www.slovensko.sk, dňa 19. júla 2022 bol spôsobený fyzickým prerušením primárneho aj záložného komunikačného okruhu medzi dátovými centrami. K prerušeniu oboch telekomunikačných okruhov došlo po hrubej chybe na strane dodávateľa telekomunikačnej infraštruktúry, spoločnosti SWAN. Dátové centrá boli pôvodne prepojené dvomi nezávislými telekomunikačnými linkami práve pre prípad, že by potenciálne došlo k…

NASES sťahuje datacentrum do nových priestorov

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby sťahuje jedno svoje datacentrum do nových priestorov. Oznámila to vicepremiérka Veronika Remišová v utorok na tlačovej konferencii, ktorá sa konala na Úrade vlády SR aj za účasti generálneho riaditeľa NASES Pavla Karela. Hlavným cieľom sťahovania je najmä zabezpečenie vyšších bezpečnostných a prevádzkových technologických štandardov pre štátne IT systémy. Nový…

Verejné pripomienkovanie k pripravovanému národnému projektu „Cloudové služby GOVNET“

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k pripravovanému národnému projektu s názvom  „Cloudové služby GOVNET“. Účelom verejného pripomienkovanie je získanie konštruktívnych a cenných pripomienok k predmetnému národnému projektu od všetkých stavovských organizácií ako aj  širokej odbornej verejnosti, ktorá sa venuje informatizácií a digitalizácii systémov verejnej správy. Motiváciou projektu je vybudovanie novej platformy…