Presťahovali ste sa? Prihláste sa na platenie komunálneho odpadu elektronicky

Akonáhle si vo svojom novom bydlisku vybavíte trvalý pobyt, mali by ste sa prihlásiť na platenie komunálneho odpadu. Vznik poplatkovej povinnosti by ste mali oznámiť miestnemu úradu do 30 dní. Vďaka portálu slovensko.sk na žiaden úrad chodiť nemusíte. 

 

Vedeli ste, že…?

 1. môžete byť oslobení od platenia poplatku? A to, ak ste v hmotnej núdzi, osoba staršia ako 62 rokov alebo ZŤP (prevažne alebo úplne bezvládna osoba)
 2. preprava objemných odpadov musí byť zabezpečená najmenej dvakrát do roka
 3. obec môže poplatníkovi za určité obdobie, ktoré trvá viac ako 90 dní v priebehu zdaňovacieho obdobia a počas ktorého sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce, poplatok znížiť alebo odpustiť

 

Poďme na to!

 

PRED ZAČATÍM SI PRIPRAVTE:

 • občiansky preukaz s čipom, k nemu bezpečnostný osobný kód (BOK), s ktorým sa prihlásite na portál a do e-schránky a nahraté podpisové certifikáty, cez ktoré vytvoríte kvalifikovaný elektronický podpis,
 • čítačku čipových kariet,
 • nainštalované potrebné aplikácie k prihlasovaniu a k čítačke čipových kariet,
 • list vlastníctva.

 

POSTUP OHLÁSENIA:

 • na portáli slovensko.sk vyberte Nájsť službu – ohlásenie/ohlasovanie vzniku poplatkovej povinnosti za komunálny odpad (fyzická osoba)
 • nemusíte zisťovať a dohľadávať, ktoré tlačivo máte vyplniť, po kliknutí na službu sa vám zobrazí správny formulár, ktorý iba vyplníte

POSTUP PLATBY:

 1. Rozhodnutie o vyrúbení sadzby poplatku vám príde do vašej e-schránky, prípadne má poplatok uvedený na doklade SIPO pod doložkou „ODPAD“
 2. Na portáli slovensko.sk alebo na stránke obce, mestskej časti či mesta, v ktorom bývate, si vyhľadajte elektronickú službu Platenie poplatku za komunálne odpady
 3. Kliknite na formulár Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 4. Vyplňte elektronický formulár – farebne vyznačené polia sú povinné
 5. Uložený formulár vo formáte .xml môžete nahrať a následne aj upravovať
 6. Podpíšte ho, ak je požadované, pripojte prílohy a tiež ich elektronicky podpíšte
 7. Odošlite podanie 

Dôležité a užitočné informácie o komunálnom odpade nájdete na stránke vášho mesta, obce či miestneho úradu, vyhľadať ich môžete na portáli slovensko.sk.

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality