Preskočiť navigáciu
13.12.2010

Výzva operátorom k spolupráci na príprave podkladov a podmienok pre Operačný program informatizácia spoločnosti, Prioritná os 3 – Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu.