Preskočiť navigáciu

Univerzálne podanie cez portál ÚPVS


Univerzálne podanie je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované elektronickým podpisom. Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci. Prostredníctvom univerzálneho podania je možné podľa rozhodnutia podávajúceho podpísať podanie a jeho vybrané prílohy vo formáte PDF zaručeným elektronickým podpisom. Univerzálne podanie je možné podať iba pre také podania, ktoré nemajú svoju formu a náležitosti popísané právnymi normami. Prostredníctvom balíka služieb univerzálneho podania preto nie je možné podávať napríklad daňové priznania, colné deklarácie a podobne. Orgán verejnej moci, ktorý má aktivovanú takúto službu dokáže vo svojej schránke správ jednoducho rozlíšiť služby, ktoré pomenuje prostredníctvom služby Univerzálneho podania.